nieuws

Ministerraad akkoord met tweede deel WFT

Archief

De ministerraad heeft ingestemd met het tweede deel van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT).

De wet is een overkoepeling van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993 (WTV), de Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN), de Wet Toezicht Kredietwezen 1992, de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen en de Wet Melding Zeggenschap. Ook de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) wordt onderdeel van de WFT.
Eerder stemde de ministerraad in met het algemene deel van de WFT, waarin bepalingen zijn opgenomen over de verhouding van de minister van Financiën en de toezichthouder, de bevoegdheden van de toezichthouder, de geheimhouding en procedurele aspecten. Deel twee, dat nu voor advies bij de Raad van State ligt, gaat over het prudentieel toezicht. Dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank, die fuseert met de Pensioen- en Verzekeringskamer.
Het derde deel van de WFT gaat over het gedragstoezicht (uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten) en ligt nog bij de ministerraad. De WFT moet medio volgend jaar in werking treden.

Reageer op dit artikel