nieuws

Ministeriële notitie over grens tussen pensioenfondsen en verzekeraars

Archief

afgerond

Een werkgroep van de ministeries van financiën, van sociale zaken en werkgelegenheid en van de Verzekeringskamer heeft een notitie afgerond over een nieuwe afbakening van het werkterrein van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.
De notitie wordt binnenkort naar de bewindslieden gestuurt. Indien zij zich achter de visie van de werkgroep stellen, wordt deze als het officiële standpunt van de regering ter discussie voorgelegd aan de belangenorganisaties.
Op het ogenblik geldt de regel dat pensioenfondsen collectieve regelingen mogen uitvoeren als de werkgever minstens 50% van de vereiste bijdrage (premie) voor zijn rekening neemt. De fondsen, vooral bedrijfstakpensioenfondsen, willen van deze beperking af. In de bedrijfstakpensioenfondsen hebben de vakbonden een belangrijke stem.
Hoe meer werkterrein pensioenfondsen krijgen, hoe minder terrein er overblijft voor verzekeraars. Maar ook: hoe minder vennootschapsbelasting kan worden geïnd. Fondsen betalen namelijk geen belasting en verzekeraars wel.
De bovengenoemde notitie zal voorgelegd worden aan de nieuwe ‘paarse’ bewindslieden. Bij sociale zaken en werkgelegenheid zijn dat minister drs A. Melkert (PvdA; voorheen lid Tweede Kamer) en de nieuwe staatssecretaris R. Linschoten (VVD, voorheen lid Tweede Kamer).
Bij financiën is de nieuwe minister prof dr G. Zalm (VVD), ex-directeur Centraal Plan Bureau, die in het verleden al bij ‘financiën’ werkzaam is geweest. De nieuwe staatssecretaris is prof dr W. Vermeend, fiscaal specialist voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel