nieuws

Ministerie versterkt positie fee-adviseur

Archief

“Een betere balans tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie en transparantie over advies- en verkoopkosten

” Dat zijn de maatregelen die het ministerie van Financiën neemt om “beloningsgedreven advisering” tegen te gaan. In een brief aan de Tweede Kamer noemt minister Zalm de maatregelen een aanvulling op de Wet Financiële Dienstverlening: “een verdere optimalisering van het advies boven het minimumniveau van de WFD”. De advies- en verkoopkosten (waaronder provisies) worden een nieuw item in de financiële bijsluiter, naast de vermelding van de totale productkosten. Vermelding ervan maakt volgens Zalm duidelijk dat het advies niet gratis is, “hetgeen de concurrentiepositie van de fee-adviseur kan versterken.” De advies- en verkoopkosten worden gedefinieerd als “het totaal aan prikkels dat aan een specifiek product verbonden is en de afweging van de adviseur kan beïnvloeden”. Het gaat primair om kosten van afsluit- en doorlopende provisie, bonussen en eventueel financiering ingeval van advisering door het intermediair, en om de adviesgebonden arbeidskosten inclusief prestatieprikkels en distributiekosten bij advisering door een aanbieder.

Reageer op dit artikel