nieuws

Ministerie van Financiën laat lijfrenteregels liefst ongemoeid

Archief

Het ministerie van Financiën is niet geneigd de regels voor de fiscale aftrek van lijfrentepremies te veranderen

“Op dit moment moeten alleen wijzigingen worden doorgevoerd die dringend noodzakelijk zijn”, aldus staatssecretaris Joop Wijn in een brief aan de Tweede Kamer. Het Verbond van Verzekeraars had onlangs nog op enkele vereenvoudigingen aangedrongen, waaronder het verruimen van de mogelijkheden om pensioentekorten uit het verleden aan te vullen. In de brief wordt de ‘Belastingherziening 2001’ geëvalueerd. Wijn zegt daarin de laatste hand te leggen aan een regeling voor de afkoop van kleine lijfrenteaanspraken. De essentie daarvan zal zijn dat de fiscale gevolgen van afkoop worden verzacht. Tegelijkertijd zegt Wijn samen met het Verbond van Verzekeraars te zoeken naar een oplossing voor de splitsingsproblematiek in de lijfrentepremieaftrek. Ondanks een rekenhulp van de Belastingdienst en advisering door verzekeraars en intermediair, is de realiteit dat veel verzekerden om diverse redenen toch te veel premie betalen. Om die reden moeten er aanspraken in de fiscale boxen 1 én 3 worden geadministreerd. Wijn wil naar een regeling “waarbij de verzekerde in beperkte mate de mogelijkheid krijgt om een en ander in latere jaren te corrigeren”. Het Verbond had om toepassing van de saldomethode gevraagd: lijfrente-uitkeringen pas belasten als het saldo van niet-afgetrokken premies is bereikt.

Reageer op dit artikel