nieuws

Minister Jorritsma dringt aan op verzekeringsoplossing IT-bedrijven

Archief

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft zowel bij het Verbond van Verzekeraars als bij de Fenit, de branche organisatie voor IT-bedrijven, aangedrongen om snel met een oplossing te komen voor ondernemingen die ongevraagd zonder beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn komen zitten.

Jorritsma maakt melding van haar bemoeienis in de beantwoording van de kamervragen van de parlementariërs Leers en Wijn (CDA) over de wijziging van verzekeringspolissen in verband met het millenniumprobleem.
De minister zegt begrip te hebben voor verzekeraars die contracten met IT-bedrijven hebben beëindigd om zo de eigen continuïteit en die van de branche te kunnen waarborgen. “Aan de andere kant bestaat het gevaar dat IT-bedrijven nu bepaalde millenniumactiviteiten niet meer durven uit te voeren, omdat het aansprakelijkheidsrisico niet kan worden verzekerd. Dit belemmert de gezamenlijke inspanningen om het millenniumprobleem op te lossen. Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten al enige tijd in samenwerking met de Fenit aan een constructieve oplossing te werken”, aldus Jorritsma.
Inventarisatie
Navraag bij het Verbond van Verzekeraars wijst uit dat de onderhandelingen met de Fenit ‘prima’ verlopen, hetgeen enkele maanden geleden ook al werd gemeld. De branche organisatie van IT-bedrijven zou momenteel inventariseren welke onverzekerde leden behoefte hebben aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het is vervolgens de bedoeling deze bedrijven in contact te brengen met een viertal verzekeraars (namen wil het Verbond niet noemen) die de bedrijven op individuele basis offertes zullen doen. Van een eerder geplande gezamenlijke verzekeringsoplossing is niet langer sprake. Dit vanwege de sterk uiteenlopende behoeftes, aldus het Verbond.
Het Verbond meldde de minister naar aanleiding van de kamervragen eveneens dat – naar marktaandeel gemeten – zo’n 25% van de Nederlandse verzekeraars afwijkt van het gezamenlijke millenniumstandpunt, en derhalve een eigen beleid voert. Dit percentage is opmerkelijk, aangezien bij de oprichting van het millenniumvangnet, afgelopen december, door hetzelfde Verbond nog werd gesproken over een dekking van 85% van de markt. Met minder deelnemers zou het vangnet geen doorgang kunnen vinden, was toen het credo.
Bewijslast zorgplicht
Ten aanzien van de zorgplicht hadden de CDA-kamerleden de minister gevraagd of zij de opvatting deelde dat de bewijslast, dat er niet alles aan gedaan is om schade te voorkomen of te beperken, bij de verzekeraar zou moeten liggen.
De minister is het op dit punt met de parlementariërs eens. “In beginsel rust op verzekeraars de bewijslast om aannemelijk te maken dat het verband met een millenniumstroring aanwezig is. Eveneens rust op hen de bewijslast om aanemelijk te maken dat de schade had kunnen worden voorkomen of beperkt. De bewijslast wordt dus niet omgedraaid”, aldus Jorritsma.
Onjuist antwoord
De vraag van het CDA of er straks wellicht overheidssteun nodig zal zijn voor het vergoeden van millenniumschades, beantwoordt Jorritsma onjuist. De minister verwacht niet dat er een beroep op de inzet van rijksmiddelen gedaan zal worden, omdat de branche er alles aan doet om de schade te beperken. Zo krijgen volgens haar alle verzekeraars die niet deelnemen aan het millenniumvangnet extra solvabiliteitseisen opgelegd door de Verzekeringskamer. Daar is echter geen sprake van.
Een extra voorziening wordt door de Verzekeringskamer alleen geëist in het geval dat een maatschappij “geen goed verhaal heeft bij het besluit niet deel te nemen aan het millenniumvangnet”, aldus een woordvoerder van de Verzekeringskamer. Een bijkomend probleem voor de VK is dat verzekeraars officieel nog geen voorzieningen op de balans mogen plegen voor dit doel.

Reageer op dit artikel