nieuws

‘Minima’ van Nuts naar Azivo

Archief

Het zit er dik in, dat vele Haagse Nuts-verzekerden met een minimum-inkomen binnenkort overstappen naar Azivo die voor hen een collectieve aanvullende verzekering heeft.

De gemeente Den Haag heeft – in navolging van vele andere gemeenten – voor haar ‘minima’ een collectieve aanvullende ziekenfondsverzekering gesloten. Den Haag is het oorspronkelijke werkgebied van twee ziekenfondsen: Nuts en Azivo. In overleg met Nuts heeft de gemeente het contract gesloten met Azivo. De verzekerden betalen voor het aanvullende pakket / 5 minder ten opzichte van een gelijkwaardige individuele verzekering. De korting is mogelijk doordat de premie automatisch wordt ingehouden op bijstandsuitkeringen en doordat de gemeenten bepaalde medische kosten niet meer via de ‘bijzondere bijstand’ hoeft te vergoeden.
Omdat de gemeente er baat bij heeft dat zoveel mogelijk minima gebruik maken van de collectiviteit, en omdat het niet handig is als de ziekenfondsverzekering en de aanvullende verzekering niet in één hand zijn, is met Nuts overeengekomen dat minima die bij Nuts zijn verzekerd, zullen overstappen naar Azivo. Tenzij deze verzekerden per se niet willen overstappen, zullen zij – zonder medische selectie – op 1 april 2000 bij Azivo worden verzekerd.
Aandacht
“Wij hadden dit contract graag willen uitvoeren, maar dat vereist extra inspanning en aandacht en we hebben op het moment andere prioriteiten”, zegt Nuts-directeur Pieter Paul Backhuijs. “We zijn druk bezig om onze plannen van aanpak die we bij het CTU hebben ingediend, waar te maken” (zie AM 13, pag. 8). Backhuys zegt desgevraagd dat minima niet meer medische kosten maken dan andere ziekenfondsverzekerden en dat het dus niet zo is, dat Nuts deze verzekerden graag afstaat aan Azivo. Aan de andere kant ziet Backhuys het numeriek niet als een groot verlies. “Nuts heeft ongeveer 300.000 ziekenfondsverzekerden en heeft zo’n 12.000 minima in de boeken.”

Reageer op dit artikel