nieuws

Minder winst voor aanvullend bedrijf DSW

Archief

Bij de aanvullende verzekeraar van DSW daalde vorig jaar de winst van e 3,3 mln naar e 1,3 miljoen. Het ziekenfonds kwam uit de rode cijfers.

Het particuliere bedrijf van DSW, dat uitsluitend aanvullende ziekenfondsverzekeringen voert, had in 2003 een brutopremie-inkomen van e 24,1 (23,4) mln. Het verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op e 0,0 (2,6) mln en het nettoresultaat op e 1,3 (3,3) mln. De verzekeraar had een eigen vermogen van e 44,7 (42,3) mln.
Ziekenfonds DSW had eind vorig jaar e 241.738 (232.024) verzekerden, van wie 94%(95%) aanvullend was verzekerd. Het premie-inkomen bedroeg e 373,7 (318,3) mln, waarvan e 63,3 (28,6) mln aan nominale premie. Het nettoresultaat steeg van e -7,0 mln naar e 3,4 mln. Het eigen vermogen bedroeg e 36,7 (31,7) mln. Het ziekenfonds voert de administratie voor SR-Zorgverzekeraar, het ziekenfonds van Stad Rotterdam.
DSW voert sinds 1999 onder eigen label particuliere ziektekostenpolissen waarvoor Stad Rotterdam het risico draagt. Vorig jaar waren er 6.738 (5.757) van zulke polissen. DSW beraadt zich al een paar jaar op de mogelijkheid zelf het risico te gaan dragen voor de hoofdverzekeringen. DSW bemiddelt verder voor reisverzekeringen van de Europeesche en voor schade- en levenpolissen van voornamelijk Stad Rotterdam. Het bemiddelingsbedrijf had in 2003 een inkomen van e 1,5 (1,4) mln en had – net als in 2002 – een nettoresultaat van e 0,4.

Reageer op dit artikel