nieuws

‘Minder verlies op basisverzekering’

Archief

Zorgverzekeraars lijden dit jaar op de basisverzekering _ 135 mln verlies. Deze verwachting spreekt BS Health Consultancy uit in zijn jaarlijkse marktonderzoek.

Het onderzoeksbureau (voorheen onderdeel van Atos Consulting) baseert zich onder meer op de rekenpremie van het ministerie van VWS. “Je ziet dat de zorgverzekeraars dit jaar met hun premie allemaal boven de rekenpremie van het ministerie zitten, ofwel hun premie is meer dan kostendekkend. Daarnaast is er minder korting op collectiviteiten weggegeven. De grote zorgverzekeraars, zoals Achmea, zijn veel minder scherp aan de wind gaan varen en hebben veel meer op rendement ingezet. Daarom zal het verlies op de basisverzekering minder groot zijn dan de _ 600 mln die wij voor het afgelopen jaar voorspeld hebben”, aldus onderzoeker Paul van den Broek.
Overigens verwacht Van den Broek dat ook dit jaar nog de helft van de zorgverzekeraars een negatief technisch resultaat op de basisverzekering heeft en de andere helft positief. Van den Broek verwacht dat ook het technisch resultaat op de aanvullende verzekeringen positiever zal zijn. “In 2008 hebben veel zorgverzekeraars de dekkingen voor de aanvullende polissen aangescherpt en/of hebben zij de prijs van de aanvullende verzekeringen verhoogd met gemiddeld 10%. Ook de collectiviteitskortingen zijn iets gedaald.
Doelgroepen
Volgens de onderzoekers vraagt de steeds verdergaande collectivisering een meer doelgroepgericht beleid van de zorgverzekeraars. “Het bieden van een specifieke dekking is daarbij niet genoeg. Het gaat om een juiste combinatie van prijs, dekking, communicatiekanaal én zorginkoopproduct Vooral de invulling en organisatie van dat laatste aspect wordt voor zorgverzekeraars steeds belangrijker”, betoogt Van den Broek. “Alleen zorgverzekeraars die daadwerkelijk maatwerk en keuzevrijheid bieden kunnen zich positief onderscheiden. Als verzekerden echt iets te kiezen hebben, zal dit niet alleen effect hebben op de mobiliteit op de zorgverzekeringsmarkt, maar ook op de marktwerking van de zorginkoopmarkt.” Naar verwachting zal die mobiliteit in 2009 sowieso toenemen doordat een groot aantal meerjarige collectieve contracten afloopt.
Internet
Het aantal directe aanmelding via internet is toegenomen van 25% vorig jaar naar 30% dit jaar, maar het intermediaire kanaal blijft belangrijk voor zorgverzekeraars. Momenteel is ongeveer 20% van de ziektekostenverzekerden via het intermediaire kanaal verzekerd. Bijna alle zorgverzekeraars die met dit indirecte kanaal werken, zagen relatief veel nieuwe verzekerden binnenkomen via intermediairs. Gemiddeld is ruim 30% van de nieuwe verzekerden ingestroomd via dit kanaal.
Reclame
De onderzoekers constateren dat de zorgverzekeraars dit jaar ook aanzienlijk minder aan reclame hebben uitgegeven. Werd in het introductiejaar van de nieuwe basisverzekering nog bijna _ 80 mln aan reclame gespendeerd, in 2006-2007 was dat al gezakt naar ruim _ 45 mln. In het afgelopen zorgseizoen werd ‘slechts’ voor _ 36 mln uitgegeven. “Opvallend daarbij is dat direct writers niet structureel méér reclame maken dan zorgverzekeraars die meer met intermediairs samenwerken.”
Collectiviteiten
Zoals verwacht is het aantal collectiviteiten ook dit jaar toegenomen. Momenteel is bijna 60% van de zorgverzekerden verzekerd via een collectiviteit. Hierbij blijft de prijs belangrijk. Zorgverzekeraars met een relatief lage collectieve premie hebben relatief veel collectief verzekerden gewonnen.
Verzekeraars die hun verzekerdenportefeuille in 2008 met meer dan 5% hebben zien groeien, wisten het aantal individueel verzekerden constant te houden en zijn sterk gegroeid in het aantal collectief verzekerden. Het bieden van bedrijfsgezondheidspakketten, waarbij zorg wordt gecombineerd met het verminderen van verzuim en het verhogen van de productiiviteit, is een mogelijkheid om de loyaliteit van deze klantengroep te behouden en te vergroten. Momenteel is voor ongeveer 9% van de beroepsbevolking een dergelijk pakket gesloten.

Reageer op dit artikel