nieuws

Minder provisie Rabobanken uit assurantiebemiddeling

Archief

De bijna 1.800 lokale Rabobanken boekten vorig jaar minder provisie uit assurantiebemiddeling. De inkomsten uit de verkoop van verzekeringen voor andere maatschappijen dan de eigen dochter Interpolis daalden met 3% naar f 185,0 (190,8) mln.

De lagere assurantieprovisies van de Rabobank zijn het gevolg van onder meer een toenemende productie bij Interpolis ten koste van andere verzekeraars. De ‘huisverzekeraar’ incasseerde vorig jaar een brutopremie-inkomen van f 7,5 (6,3) mld, een toename van 19%.
Het schadebedrijf van Interpolis boekte een brutopremie-omzet van f 2,2 (2,0) mld, een stijging van 9%. De grootste bijdrage evenwel werd geleverd door het levenbedrijf dat de brutopremie met 24% wist op te krikken tot f 5,3 (4,4) mld. “Klanten sorteerden voor op het nieuwe belastingstelsel dat een rem zet op de fiscale aftrek van lijfrentes en koopsommen”, verklaart Rabobank. De omzet aan lijfrentekapitaalpolissen steeg met ruim 55%. Interpolis blijft daarmee op ruime afstand marktleider, aldus de bank.
Het operationele resultaat van Interpolis steeg naar f 454,0 (412,1) mln, waarvan meer dan de helft voor rekening komt van het levenbedrijf.
Kredietverlening
De totale kredietverlening van Rabobank steeg met 12% tot f 423 (377) mld. De groei is voor bijna f 40 mld veroorzaakt door de private sector.
Particulieren leenden 13% meer, oftewel f 19,6 mld. Hun uitstaande kredietvolume kwam uit op f 175,9 (156,2) mld. “De belangrijkste drijfveer achter de kredietvraag van particulieren is de ontwikkeling van de woningmarkt”, aldus de bank. Van het uitstaande kredietvolume van particulieren heeft f 171,9 mld betrekking op hypothecaire leningen. Dankzij een najaarsactie zegt de bank haar marktleiderschap te hebben verstevigd.
Sparen/beleggen
De aan de Rabobank toevertrouwde middelen groeiden met 15% tot bijna f 324 (282) mld. De spaargelden stegen met 3% naar f 122,5 (119,2) mld, ondanks een forse verschuiving richting beleggen.
Het aantal beleggende klanten nam met 19% toe naar 573.000. Zij zorgden voor 3,1 (2,2) miljoen efecten- en optieorders, een groei van meer dan 40% ten opzichte van 1999. Het aantal beleggingsorders via internet verdrievoudigde tot 691.000. In december vorig jaar werd meer dan de helft van de beleggingsorders virtueel gegeven: 27% via internet en 24% via de Rabo Orderlijn. Het aantal virtueel bankierende klanten steeg met 50% tot ruim een miljoen.
De nettowinst van de Rabobank groeide vorig jaar naar f 2.631 mln (+17%). Het aantal bankkantoren daalde verder tot 1.727 (1.795), verdeeld over 397 (424) lokale Rabobanken. Het aantal medewerkers steeg naar 55.098 (53.147).

Reageer op dit artikel