nieuws

Minder klachten over verzekeraars

Archief

Bij de stichting Ombudsman is het aantal klachten over verzekeraars met 9% afgenomen ten opzichte van 2003. De daling van de klachten is enerzijds het gevolg van de komst van de Gedragscode Verzekeraars en anderzijds blijkt de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV) goed  te werken. Het totaal aantal vragen en klachten is 1.053 en het aantal dossierzaken 554.

Het aantal letselschadezaken dat bij de Ombudsman werd aangebracht is daarentegen met 156% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze stijging is volgens de Ombudsman het gevolg van het verschijnen van het rapport ‘Letselschaderegeling: onderhandelen met het mes op tafel, of een zoektocht naar redelijkheid’. De Ombudsman zag geen kans alle zaken in behandeling te nemen. “De meest schrijnende zaken zijn wel in behandeling genomen.” Verder vindt de Ombudsman dat de informatievoorziening over letselschade is verbeterd. Als initiatief op dit gebied noemt hij de website http://www.verkeersongeval.nl/ van het Nationaal Platform Personenschade (NPP). 
De Ombudsman kan zijn activiteiten op het terrein van coaching van letselschadeslachtoffers niet voortzetten, maar zal dit jaar een proef starten met een nog niet nader genoemde verzekeraar. “Als de proef de gewenste resultaten oplevert, dan zal het middel coaching breder worden ingezet”, aldus de Ombudsman. Verder wordt dit jaar de Stichting Keurmerk Letselschade opgericht. Initiatiefnemer hiervan is het letselschadebureau Korevaar Van Dijk.

Reageer op dit artikel