nieuws

Minder klachten bij Beroepscommissie

Archief

Bij de Beroepscommissie WTZ werden vorig jaar 102 klachten ingediend. Dat waren er 34 minder dan in 1998. De daling kwam voor een klein deel, doordat de commissie geen acceptatie- en premiegeschillen meer behandelt.

Tot 1995 daalde het aantal klachten bij de Beroepscommissie WTZ – het klachteninstituut inzake standaard(pakket)polissen – jaarlijks. Dit kwam doordat de verzekeraars (door de uitspraken) inmiddels wisten hoe zij in bepaalde gevallen moesten handelen. Het was daarom opmerkelijk, dat in de periode 1995-1998 het aantal klachten steeg van 77 naar 136. Vorig jaar daalde het aantal klachten weer. Voor een klein deel kwam dit doordat de Beroepscommissie sinds begin 1999 niet langer is bevoegd een bindende uitspraak te doen bij klachten over acceptatie en premie (hierover waren in 1998 vijf klachten). Volgens de gewijzigde Wet op de Toegang tot ziektekostenverzekeringen (1998) moet hiervoor nu de bezwaar- en beroepsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht worden gevolgd.
De klachten
Van de ontvangen klachten gingen er 77 (100) om vergoedingen, 10 (15) om acceptatie, zeven (7) om premie, 3 (4) om eigen risico, 2 (0) om beëindiging, 1 (6) om de handelwijze van de verzekeraar, en 2 (4) om ‘overigen’.
De meerderheid van de klachten werd afgehandeld binnen het ‘voorportaal’, dat wil zeggen door het secretariaat dat een bemiddelende rol speelt. Het ging hierbij om 52 (62) klachten, waarvan er 32 (43) gunstig en 20 (19) ongunstig voor de klagers uitpakten.
De commissie bleek in 14 (22) klachten niet bevoegd tot een uitspraak en 2 (1) klachten werden niet behandeld omdat het conflict onduidelijk was. Voorts bleven er 27 (28) klachten over voor het volgende jaar.
Het college deed in 7 (22) van de binnengekomen klachten een bindende uitspraak. Hiervan waren er 3 (10) gegrond en 4 (12) ongegrond. Tezamen met klachten uit vorige jaren deed het college 19 uitspraken.

Reageer op dit artikel