nieuws

Minder groei NVGA-leden

Archief

De 181 leden van de vereniging van gevolmachtigden NVGA hebben in 2004 circa 1% meer tekencommissie geboekt: € 114 mln, tegen € 112 mln in 2003, toen de groei nog 26% bedroeg

Dat blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek van de vereniging. De provisie-inkomsten stegen 6% tot € 270 mln in 2004, terwijl het jaar ervoor een plus van 17% opleverde. Het technisch resultaat groeide 8% tot € 306 mln. Via de NVGA-leden liep € 1.361 (1.291) mln aan premies.

Reageer op dit artikel