nieuws

Minder garanties op woninghypotheken

Archief

Het aantal garanties op hypothecaire leningen van particulieren is vorig jaar licht gedaald, blijkt uit het jaarverslag over 1997 van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die belast is met uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Het aantal garanties op leningen tot f 315.000 (nu f 340.000) daalde vorig jaar naar 56.202 (60.269), een teruggang van bijna 7%. Het grootste deel (ruim 70%) van de garanties werd verleend op leven- en spaarhypotheken. De gewaarborgde hypotheeksom steeg desondanks naar f 11.740 (11.698) mln. De gemiddelde lening bedroeg f 209.800 (194.000).
In het kader van de NHG werden 14 (3) schadeclaims ingediend wegens gedwongen verkoop van woningen, waarvan er twaalf (gedeeltelijk) zijn gehonoreerd. Daarmee was f 395.775 (47.355) gemoeid. Bij twee claims van in totaal f 173.415 was sprake van (een vermoeden van) hypotheekfraude.
Het gegarandeerde vermogen, de som van alle 159.035 (104.194) lopende hypothecaire leningen, steeg vorig jaar naar f 30.791 (19.424) mln.
Oude regeling
Onder de oude garantieregeling (rijk en gemeenten) werden vorig jaar 45 (104) schadeclaims ingediend in verband gedwongen verkoop van woningen. Hiervan werden er 41 gehonoreerd tot een totaalbedrag van f 0,7 (1,5) mln.
Het garantievermogen van de oude gemeentegarantie met rijksdeelneming bedroeg f 44,8 (42,2) mln voor het rijk, respectievelijk f 34,1 (31,4) mln voor de gemeenten. Het gegarandeerde vermogen van lopende woninghypotheken met rijks/gemeentegarantie beliep naar schatting f 42,6 (55,0) mln.
Inkomsten
Aan door de koper betaalde borgtochtprovisies (0,36% over lening) werd f 42,1 (42,0) mln ontvangen. De gemiddelde provisie bedroeg f 749 (697). Het garantievermogen van de stichting groeide fors naar f 122,8 (74,4) mln.
De overige inkomsten van de stichting bedroegen f 2,7 (2,9) mln, waaronder aan door de koper (f 40 per garantie) betaalde administratiekosten van f 2,2 (2,4) mln. Het aantal hypotheekadviseurs dat voor f 75 is geabonneerd op de informatieservice van de stichting (onder meer toetsingsdiskette NHG via PCL Software) bedroeg 3.278.
De exploitatiekosten daalden naar f 2,5 (2,8) mln, zodat het nettoresultaat uitkwam op f 0,3 (0,2) mln.

Reageer op dit artikel