nieuws

Minder dan de helft intermediair CDK Bank hanteert produktienormen

Archief

Ruim 44% van de tussenpersonen die samenwerken met CDK Bank hanteren duidelijke produktienormen voor de buitendienst. Voor financiële diensten is dat 30%, aldus het kwartaalonderzoek ‘Financiële Thermometer’.

De meerderheid van de benaderde assurantiekantoren heeft minimaal 1 buitendienstmedewerker. Circa 20% moet het zonder buitendienstmedewerker stellen. Meer dan de helft van de assurantiekantoren geeft op een ‘specialist’ in dienst te hebben voor de financiële dienstverlening.
Hun beloning loopt uiteen. Alle kantoren bieden een vast salaris. Driekwart geeft een relatief groot deel aan vast salaris, aangevuld met provisie (41%) of een eindejaarsbonus (23%) en 24% honoreert op basis van een laag vast salaris en een hoog provisiedeel.
Meten resultaten
Bij het meten van de resultaten bij de verkoop van verzekeringen kijkt het intermediair met name naar de nieuwe produktie Schade en Leven, en het onderhoud van (kern)relaties. Andere criteria zijn: het aantal bezoeken per week, de nieuwe produktie in guldens per week, de groei van bestand incassoprovisie, en het aantal gesloten polissen.
Bij financiële diensten wordt in veel mindere mate met nieuwe produktiecijfers gewerkt. Veelal geldt als norm: het aantal hypotheken en aantal financieringen.
Positieve ervaringen
Meer dan 80% van het geënquêteerde intermediair zegt positieve ervaringen te hebben met produktienormen.
Volgens deze bedrijven kan zo ‘goede sturing’ worden gegeven aan de organisatie en wordt de effectiviteit en betrokkenheid van de medewerker(s) vergroot.
De hoogte van de produktienormen varieert per kantoor en is afhankelijk van doelgroep, produkten, ervaring en kwaliteit medewerker(s), en de organisatie van de werkzaamheden.
Voorbeelden van produktienormen zijn: f 25.000 nieuwe produktie schade, f 70.000 nieuwe produktie leven, 15 cliëntenbezoeken per week, 9 nieuwe polissen per week, 2 hypotheken per maand, f 1 mln nieuw spaarobligo per jaar, en 10 financieringen per maand.

Reageer op dit artikel