nieuws

Minder animo voor verzuimverzekering

Archief

Grotere werkgevers hebben steeds minder animo het ziekteverzuim te verzekeren. Slechts 19% van hen heeft een verzekering, terwijl dat in 1998 nog 37% was. Dit blijkt uit onderzoek van Heliview.

Met grotere werkgevers bedoelt Heliview werkgevers met meer dan tweehonderd werknemers. Niet alleen zij, maar ook kleinere werkgevers gaan steeds vaker zelf het risico dragen. Vorig jaar had namelijk nog 51% van de werkgevers het ziekteverzuim verzekerd. Nu is 49%. Deze gegevens zijn afkomstig van het jaarlijkse onderzoek dat onderzoekbureau Heliview (Breda) houdt in het kader van de Verzekeringsmonitor.
Dat steeds minder werkgevers het verzuimrisico verzekeren, heeft volgens Heliview te maken met de forse premieverhogingen voor de verzuimverzekeringen en met de ingevoerde dekkingsbeperkingen, zoals een groter aantal wachtdagen. Al met al hebben de werkgevers zo’n 3,9 miljoen werknemers voor ziekteverzuim verzekerd. Dat komt neer op 56% van de beroepsbevolking. In 1999 was dat 58%. Per bedrijfsvestiging werd jaarlijks gemiddeld f 11.400 aan premie uitgegeven, hetgeen neerkomt op f 829 per werknemer.

Reageer op dit artikel