nieuws

Millenniumvoorziening drukt resultaat Algemene Zeeuwse

Archief

Dotaties aan het millenniumvangnet van de bedrijfstak en een eigen millenniumvoorziening voor particulieren hebben het resultaat van Algemene Zeeuwse vorig jaar gedrukt. Daarentegen nam de brutopremie-omzet toe met 11%.

Regionale verzekeraar Algemene Zeeuwse boekte vorig jaar een nettowinst van f 1 mln, f 0,3 mln minder dan in 1997. “Deze daling wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de millenniumvoorziening”, schrijft de directie in het jaarverslag. De vorig jaar getroffen voorziening beloopt f 366.000. “Onze totale contributie aan het vangnet zal maximaal f 1,1 mln belopen”,aldus de dochteronderneming van Tiel Utrecht (ING).
Omzet
De omzet van Algemene Zeeuwse groeide vorig jaar naar f 23,6 (21,3) mln, waarvan f 22,0 (19,8) mln premie. Deze stijging is volgens de maatschappij te danken aan met name de branches Ongevallen en ziekte en Brand.
In eerstgenoemde tekening was de groei het gevolg van de productie ziekteverzuimverzekeringen. “Op deze tekening is overigens een deficit geboekt, zodat wij de premies hebben moeten verhogen”, aldus de directie. Het technisch resultaat was het hoogste in de historie en kwam voor rekening van de ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
De grootste branche blijft Brand met 58% (63%) van de totale brutopremie. Aan brandpremies kreeg Algemene Zeeuwse f 12,8 (11,9) mln binnen; het technisch resultaat daalde tot f 0,9 (1,3) mln.
Verlies
Een klein verlies werd geboekt in Motorrijtuigen. Het technisch resultaat liep terug tot f -0,3 (-0,1) mln door bijna f 0,6 (+0,2) mln verlies in de wa-tekening bij een brutopremie van f 2,4 mln. Het resultaat van de cascoverzekering bedroeg f 0,6 mln bij een brutopremie van f 2,1 mln.
In de Overige variaverzekering incasseerde de maatschappij f 1,4 (1,3) mln brutopremie, waarvan bijna f 0,1 mln in rechtsbijstandverzekeringen. Algemene Zeeuwse 1998 1997 omzet 23,6 21,3 w.v. belegging 1,7 1,5 brutopremie 22,0 19,8 w.v. ongevallen/ziekte 2,9 2,3 motorrijtuigen 4,9 4,2 brand 12,8 11,9 overige varia 1,4 1,3 technisch resultaat 1,1 1,4 w.v. ongevallen/ziekte 0,8 0,1 motorrijtuigen -0,3 -0,1 brand 0,9 1,3 overige varia -0,2 0 nettowinst 1,0 1,2 medewerkers 31 30 (in f mln)

Reageer op dit artikel