nieuws

Millennium-karavaan verwacht grote opkomst

Archief

Het Verbond van Verzekeraars, NVA en NBvA trekken komende weken door het land om op negen studiebijeenkomsten assurantie-adviseurs ‘millennium-proof’ te maken. Verwacht wordt dat het intermediair veel belangstelling zal hebben voor de gratis voorlichtingsavonden.

De circa twee uur durende bijeenkomsten beginnen telkens om 20.00 uur (19.30 ontvangst) met een inleiding door een bestuurslid van de sector Schade van het Verbond. Daarbij komt aan de orde: de kern van het millenniumprobleem; toelichting op de scenario’s van het Verbond; mogelijke schades en het beleid van verzekeraars ten aanzien van millenniumschades.
Aansluitend wordt een lezing verzorgd door de NVA of NBvA, waarin de gevolgen voor het intermediair aan de orde komen, suggesties voor de selectie van risicovolle bedrijven en mogelijkheden en hulpmiddelen voor voorlichting aan bestaande relaties.
De bijeenkomsten worden besloten met een paneldiscussie onder leiding van Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van het organiserende bureau D&O. Na afloop van de voorlichtingsavond krijgen deelnemers een ‘millennium-toolkit’ met een groot aantal informatiebronnen en hulpmiddelen voor het effectief benaderen van relaties (onder meer voorbeeldbrieven, sheetpresentaties en millenniumvideo).
De bijeenkomsten worden gehouden in Leiden (19 mei, Holiday Inn), Ede (20 mei, De Reehorst), Egmond (25 mei, Hotel Zuiderduin), Amsterdam (26 mei, Assurantiebeurs), Bergen op Zoom (27 mei, Wouwse Tol), Assen (2 juni, Van der Valk), Valkenburg (4 juni, Kasteel Oost), Rotterdam (8 juni, Novotel), en Deventer (9 juni, Postiljon).
Uitnodigingen worden verstuurd via assurantieclubs, NVA en NBvA. Tussenpersonen die niet aangesloten zijn, kunnen zich schriftelijk aanmelden bij bureau D&O (mevr. F. Hooykaas), postbus 4, 3870 CA Hoevelaken, fax 033-258.03.40.

Reageer op dit artikel