nieuws

Miljoenenverlies voor Meeùs

Archief

Meeùs Groep heeft over 2005 een verlies van ruim _ 15 mln geleden. Verder liep de omzet uit assurantiebemiddeling terug. “De cijfers zijn matig, maar voor ons was 2005 00k een jaar om een aantal dingen op te lossen, zodat we gezonder de komende jaren in kunnen gaan”, zegt directievoorzitter Leo Peeters Weem.

Een belangrijke reden voor het slechte resultaat was dat de operationele kosten hoger waren dan in de voorgaande jaren. Voornaamste oorzaken daarvoor waren acquisities, uitbreiding van personeel en een herstructurering van de interne organisatie. De kosten stegen van _ 169,8 mln naar _ 184,6 mln. Het resultaat na afschrijving van goodwill en belastingen daalde met _ 13,4 mln naar _ 15,1 mln negatief.
De totale omzet nam licht toe van _ 188,2 mln naar _ 189, 8 mln. De omzet uit verzekeringen daalde echter met _ 3,9 mln tot _ 128,0 mln, ondanks dat de omzet nog voor _ 2,7 mln positief werd beïnvloed door acquisities. De daling deed zich voor in alle segmenten, met uitzondering van hypotheken. Een in 2004 doorgevoerde reorganisatie in Noord-Nederland wordt in het jaarverslag onder meer als reden opgevoerd.
Drie factoren
Voor de magere resultaten zijn volgens Peeters Weem drie factoren bepalend. “In de eerste plaats de reorganisaties in 2004, waarvan de effecten in 2005 nog voelbaar zijn geweest. Daarnaast hebben we geld gereserveerd voor een vertrekregeling van een aantal dure krachten. De derde factor is de reclamecampagne met Guus Meeuwis als hoofdpersoon om onze naamsbekendheid te vergroten. Ook daarin is behoorlijk geïnvesteerd. Ten slotte hebben we in 2005 nog een grote voorziening gedaan voor afboekingen van zaken in het verleden”, zegt Peeters Weem.
De omzet uit onroerend goed nam, onder meer door acquisities, toe van _ 54,1 mln tot _ 60,3 mln.
Personeelskosten
De personeelskosten stegen in 2005 van _ 125 mln tot _ 136 mln. Het aantal werknemers ging ook behoorlijk omhoog, namelijk van 2.151 naar 2.211. “Een groot deel van deze stijging is het gevolg van de acquisitie van makelaars- en assurantiekantoor De Langen in Alkmaar”, zegt Peeters Weem. “Daarnaast hebben we behoorlijk geïnvesteerd in verkoopcapaciteit om onze doelstellingen voor de komende jaren beter te kunnen realiseren.”
Omdat Meeùs op dit moment aan de kostenkant een verscherpt beleid voert, verwacht Peeters Weem dat het kostenplaatje er voor 2006 veel beter uit zal zien.
Mutaties
In 2005 onderging het directieteam van Meeùs behoorlijke wijzigingen. In april van dat jaar traden Gerard van der Stelt (verkoopdirecteur) en Tom van Dijl (financieel directeur) toe tot de groepsdirectie. Van der Stelt besloot zijn functie neer te leggen in april 2006. Van Dijl stapte in juni over naar Reaal. De groepsdirectie is inmiddels uitgebreid met Trevor van Schaik.
Liever Guus dan Leo
Directievoorzitter Leo Peeters Weem legt het bij het eigen personeel in populariteit af tegen Guus Meeuwis. Tijdens een recente personeelsbijeenkomst gingen de Meeùs-medewerkers zo tekeer, dat Peeters Weem niet aan het woord kon komen en het podium onverrichter zake moest verlaten. “Onze mensen waren vanuit het hele land met bussen naar Nijkerk vervoerd, waar onder andere ‘onze’ Guus Meeuwis zou optreden. Door de nodige versnaperingen waren ze inmiddels zo opgewarmd, dat ze een oorverdovend lawaai produceerden”, zo verhaalt Peeters Weem over het gebeurde. “Ik heb nog iets geroepen als ‘volgens mij willen jullie liever Guus horen’ en heb toen maar de eer aan mezelf gehouden.”

Reageer op dit artikel