nieuws

Miljoenenclaim tegen onvindbare tussenpersoon

Archief

De al enkele maanden onvindbare assurantiebemiddelaar Edwin Fraenkel (37), die een kantoor had in Uithoorn, heeft volgens schuldeisers voor miljoenen aan spaargelden van cliënten verduisterd. Elf personen, die opgeteld circa f 3 mln vorderen, hebben gezamenlijk een advocaat in de arm genomen.

Volgens ingewijden ligt het totale verduisterde bedrag tussen f 5 mln en f 10 mln, maar is er sprake van een dermate administratieve chaos dat er nog een verre van compleet beeld is.
Overigens is al in de loop van vorig jaar aangifte wegens provisiefraude gedaan door enkele maatschappijen, waaronder Stad Rotterdam. Topman Jos Baeten van Stad Rotterdam zegt, dat bij een controle is gebleken dat de man aanvraagformulieren voor niet-bestaande verzekerden indiende.
Veel financieel nadeel is Stad Rotterdam volgens hem echter niet berokkend. “Als wij al iets ten vorderen hebben, dan is dat geen substantieel bedrag”, aldus Baeten.
Bedreigingen
Daarnaast heeft Fraenkel, met gebruikmaking van onrechtmatig verkregen briefpapier van een dochterbedrijf van Stad Rotterdam, bij consumenten de indruk gewekt dat zij een spaarrekening openden. Hoewel het concern nimmer geld heeft gezien, willen twee belangenbehartigers dat Stad Rotterdam elf consumenten schadeloos stelt.
Het concern heeft bij Justitie een aangifte gedaan tegen deze belangenbehartigers. Zij zouden Stad Rotterdam hebben gedreigd met negatieve publicaties in de landelijke pers. Baeten: “Als beursgenoteerde onderneming moet je je afvragen wat de effecten daarvan kunnen zijn. Daarom hebben wij ervoor gekozen zelf naar buiten te komen”.
Stad Rotterdam heeft overigens forse kritiek op het Openbaar Ministerie. “Verzekeraars wordt vaak verweten dat zij geen aangifte doen wanneer zij geconfronteerd worden met strafbare feiten. In deze zaak hebben wij al in augustus 1999 aangifte gedaan.” Stad Rotterdam vindt de lage prioriteitstelling die fraude-aangiftes bij Justitie hebben, schrijnend.
Advertentie
Fraenkel, sinds 17 maart onvindbaar, is op 6 juni failliet verklaard. De curator in het faillissement van Fraenkel is eind juni tot de opmerkelijke stap overgegaan om in een dagbladadvertentie eventuele klanten op te roepen hun polissen te controleren. “Stel dat er mensen met de caravan naar Spanje op vakantie gaan en niet verzekerd blijken te zijn”, verklaart curator mr. S.K. Li.
Hij zit met dertig verhuisdozen vol administratieve bescheiden van de gefailleerde, waaronder al tenminste twee dozen vol ongeopende brieven.
Naar aanleiding van de reeds vorig jaar gedane aangiften wegens fraude is Fraenkel in april jl. door de NBVA als lid geroyeerd.

Reageer op dit artikel