nieuws

Miljoenenclaim fiscus bij Dela

Archief

De belastingdienst heeft een naheffing van f 300 miljoen opgelegd aan natura-uitvaartverzekeraar Dela en dreigt nog met aanslagen voor in totaal f 85 mln. Dela gaat de aanslag voor de rechter uitvechten.

De naheffing betreft te weinig betaalde vennootschapsbelasting. Volgens de fiscus heeft de Eindhovense uitvaartverzekeraar jarenlang te hoge voorzieningen getroffen. Die voorzieningen hebben het bedrijfsresultaat gedrukt en dus de verschuldigde vennootschapsbelasting.
De grondslagen die Dela hanteert voor zijn technische voorzieningen – inmiddels ruim f 2 miljard groot – zijn volgens de belastingdienst te conservatief. De fiscus eist een rekenrente van 5%, een recente sterftetafel (1990-1995) en een kostenopslag op basis van de werkelijke kosten. Dela hanteert echter een rekenrente van 4% – voor nieuwe polissen overigens 3% -, werkt nog met de sterftetafel 1961-1965 en gebruikt de zuivere nettomethode.
Dela volgt hiermee het uit 1969 stammende convenant tussen levensverzekeraars en het ministerie van Financiën. De fiscus acht deze fiscale deal evenwel niet van toepassing op natura-uitvaartverzekeraar Dela. De opstelling van de fiscus leidt ertoe dat de technische voorziening van 1996 – f 1,56 miljard groot – in één keer wordt gehalveerd, wat zorgt voor een naheffing van f 300 mln aan vennootschapsbelasting.
Verzekeringskamer
Dela maakte in het jaarverslag over boekjaar 1995 al gewag van het conflict met de fiscus. Ook nu nog bestrijdt de uitvaartverzekeraar de visie van de belastingsdienst. “We zullen ons met alle middelen verzetten”, stelt directeur Dick Moll. “We vinden ons standpunt dusdanig sterk, dat we in overleg met de accountant hebben besloten geen voorziening te treffen voor deze naheffing.” Dela dreigt verder de voorzieningen te gaan herverzekeren in een EU-land met een fiscaal vriendelijker klimaat.
De 2,16 miljoen polishouders zullen op indirecte wijze geraakt worden door het fiscale besluit. De vermogenspositie van Dela komt in gevaar en zal de kans op winstdeling fors doen slinken.
Dela ondervindt morele steun van toezichthouder De Verzekeringskamer (VK). “De door Dela getroffen voorziening voldoet aan de door ons in de actuariële principes gestelde uitgangspunten en is dus toereikend voor het nakomen van de verplichtingen.”
De VK heeft inmiddels contact gehad met het Verbond van Verzekeraars en overweegt te gaan praten met de fiscus over het verschil van inzicht in het voorzieningenbeleid van verzekeraars. “Het standpunt van de fiscus is van belang voor de gehele verzekeringsbranche en kan van invloed zijn op de solvabiliteitspositie van verzekeraars.”

Reageer op dit artikel