nieuws

Milieupool wil risicobewustzijn bedrijven vergroten

Archief

De Nederlandse Milieupool, in 1997 opgericht voor het herverzekeren van milieuschades, vindt dat het risicobewustzijn bij ondernemers op het gebied van milieuschade te laag is. “Circa 50% van de ondernemers heeft geen dekking voor milieuschade. Bij veel verzekeraars is die dekking in de afgelopen jaren uit de brand- en aansprakelijkheidspolis gehaald. Veel ondernemers hebben geen aanvullende verzekering gesloten.”

Dat levert volgens de pool een aanzienlijk risico op, omdat er een wettelijke saneringsplicht geldt na milieuschade. “De kosten van het saneren na bijvoorbeeld een asbestbrand kunnen in de tienduizenden euro’s lopen.” Om bij te dragen aan het risicobewustzijn van bedrijven, heeft de milieupool de website www.milieuschadeverzekering.info opgezet. Hierop vinden ondernemers onder meer informatie over de MilieuSchadeVerzekering die de pool aanbiedt.
 

Reageer op dit artikel