nieuws

Mijlpaal De Hoop in jubileumjaar

Archief

De Hoop, herverzekeraar van levensverzekeringen met een medisch verzwaard risico, heeft een succesvol honderdste boekjaar achter de rug: de productie passeerde heel toepasselijk de kaap van _ 100 mln.

Er werd voor _ 100,02 mln aan nieuwe verzekeringen gesloten, 26% meer dan in 2004. Daartegenover stond een verval van _ 38,8 mln. De portefeuille is daarmee per saldo 16% gegroeid tot _ 459 mln.
Het brutopremie-inkomen nam met bijna 13% toe tot _ 6,5 (5,8) mln. Vooral door hogere uitkeringen bij overlijden groeide het totaal aan uitkeringen tot _ 5,2 mln (+10%). Door een hoger resultaat op sterfte verbeterde het technisch resultaat tot _ 1,6 mln (+10%); de nettowinst steeg 3% en kwam uit op _ 2,5 mln.
De solvabiliteit is met _ 56,2 mln ruim boven het vereiste minimum van _ 2,7 mln. Aandeelhouders van De Hoop zijn de Onderlinge ‘s-Gravenhage, Aegon en Nationale-Nederlanden.

Reageer op dit artikel