nieuws

Middelgrote verzekeraars willen ook toegang tot uvi

Archief

Vijf middelgrote verzekeraars hebben in een brief aan de kabinetsinformateurs hun zorgen geuit over de exclusieve samenwerking van de vier uitvoeringsinstellingen (uvi’s) met verzekeraars. Het gaat om Generali, De Goudse, Royal Nederland, UAP-NieuwRotterdam en Zwolsche Algemeene.

De middelgrote maatschappijen vrezen de machtsconcentratie van de conglomeraten GAK-Achmea, SFB-ING, GUO/Cadans-Interpolis en ABP-USZO. Zij willen van die exclusiviteit af en zelf ook toegang kunnen krijgen tot de uvi naar keuze.
Volgens de vijf is sprake van oneigenlijke en oneerlijke concurrentie, omdat de vier commerciële instellingen Achmea, ING, Interpolis en ABP Verzekeringen gebruik kunnen gaan maken van middelen die met publieke gelden zijn gecreëerd. Zo hebben de uvi’s uit hoofde van hun publieke taak gegevens verzameld over verzekerden. Met die databestanden kunnen de financiële partners nu hun commerciële voordeel doen.
Generali, De Goudse, Royal, UAP-NieuwRotterdam en Zwolsche wijzen er in hun ‘position paper’ aan de informateurs op het uitblijven van concurrentie door de macht van de conglomeraten. “Daardoor zal van de door de politiek gewenste kostenbeheersing en schadelastbeperking weinig terecht komen.”
In principe hebben de briefschrijvers geen probleem met de samensmelting van uitvoerders van publieke taken en aanbieders van aanvullende particuliere verzekeringen. “Dat levert een bijdrage aan goede en goedkopere uitvoering. Die voordelen gaan bij exclusieve samenwerking evenwel verloren. Uvi’s moeten derhalve openstaan voor meervoudige samenwerking, met elke verzekeraar die dat wil.”
De vijf middelgrote maatschappijen preken niet alleen voor eigen parochie. “De consument is ook niet gediend met deze ontwikkeling. Hij wordt min of meer gedwongen om zaken te doen met één partij.” Ten slotte vrezen ze voor de toekomstige positie van de assurantietussenpersoon. “In feite wordt de markt aan de aanbodzijde tot vier spelers beperkt.”

Reageer op dit artikel