nieuws

“Met NN valt niet te praten”; wie zegt dat?

Archief

“Freek te Water en Joost Steins Bisschop van New Media Marketplace (gespecialiseerd in informatie- en communicatie-technologie) stellen in Assurantie Magazine van 24 januari dat met Nationale-Nederlanden niet te praten zou zijn, en ze hebben gelijk. Met NN is door de consument op Internet niet te praten.

NN heeft bij de start van Internet én NN-Infonet op Atriserv een duidelijke keus gemaakt in de communicatie-mix. Die keuze houdt in dat wij onze primaire klant, het assurantie-intermediair, via NN-Infonet (ADN/Atriserv) niet alleen van veel informatie en nieuws voorzien, maar bovendien de mogelijkheid geven met ons te communiceren.
Internet daarentegen zien wij als een medium geschikt om de particuliere en zakelijke relatie globaal te informeren en te amuseren. In marketingtermen: een medium geschikt om ons te profileren en een ‘pull’ te genereren; een ‘pull’ richting verzekeringsadviseur vanzelfsprekend. De keuze van NN voor het onafhankelijk intermediair als hét distributiekanaal kan dan ook niet beter worden verwoord dan met de sprekende kop ‘Met NN valt niet te praten’. Door de consument via Internet dus!
Het is evident dat bijvoorbeeld direct-writers Internet op een andere manier inzetten; met name zij zullen via dit medium transactieverkeer mogelijk maken; een logisch gevolg van hun wijze van distributie. In de beoordeling van onze Internet-site door New Media Marketplace komt dat verschil niet naar voren, het is echter wel bepalend voor de beoordeling van een belangrijk deel van de Internet-inhoud en -mogelijkheden.
Is voor NN daarmee de kritiek gepareerd? Nee, integendeel. New Media Marketplace plaatst wel degelijk een aantal kritische kanttekeningen waar we wat mee kunnen. De werking van de interface zal zeker nog extra aandacht krijgen, alsmede de algemene informatie over verzekeringen en de rol van het intermediair. Ook al is Internet voor ons een bijproduct, wij zullen onze site bij consumentenpanels grondiger testen. Hoe meer ‘pull’, hoe beter!
Overigens hebben wij ons hoofdtraject ‘Infonet’ samen met een groep van verzekeringsadviseurs ontwikkeld. Wij raden Assurantie Magazine aan om bij de bespreking van de sites van intermediairmaatschappijen ook naar de performance op Atriserv te kijken. De verzekeringsadviseur is immers leading.”
Mr. J.W. Dreteler, hoofd In- en Externe Communicatie Nationale-Nederlanden Naschrift redactie:
De bespreking van de websites in AM gebeurt vanuit het oogpunt van consumenten die om welke reden dan ook via Internet aanbelanden bij een verzekeringsmaatschappij of assurantie-adviseur. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan het gebruik van de bijzondere mogelijkheden van dit nieuwe medium. Het is vanzelfsprekend dat intermediairverzekeraars een ander doel nastreven met hun aanwezigheid op het web dan direct-writers.
Het recenseren van de sites van verzekeraars op het Verzekeringsatrium, zoals Infonet van NN, heeft gezien het geringe aantal Atriumgebruikers (” 450) op dit moment nog weinig zin. In de toekomst kunnen echter ook deze websites op een kritische bespreking rekenen.

Reageer op dit artikel