nieuws

Met naaldhakken over de vurenhouten vloer…

Archief

Een dame loopt op naaldhakken over de vurenhouten vloer bij een kennis. Die vloer kan daar niet tegen. De kennis stelt haar vervolgens aansprakelijk voor de ontstane schade.

De betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar vraagt beide partijen om nadere informatie over de toedracht en ook om een schadebegroting. Dat laatste is voor hem van belang bij het nemen van het besluit om al dan niet een expert in te schakelen.
Op grond van de ontvangen informatie (waaronder de schatting dat de schade f 750 zou belopen) besluit de maatschappij geen expert in te schakelen. Uit de toelichting blijkt, dat de kennis de vrouw niet had gewaarschuwd om niet met de naaldhakken over de vloer te lopen. De vrouw wist wel dat de man een houten vloer had, maar had zich niet gerealiseerd dat zij met haar naaldhakken de vloer zou kunnen beschadigen. Onder deze omstandigheden was er van onrechtmatig handelen geen sprake, aldus de verzekeraar, die hierbij verwees naar de uitspraken nrs I-89/20, I-89/22, I-90/19 en I-91/16 van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf. De kennis nam hiermee geen genoegen en diende een klacht in bij diezelfde Raad van Toezicht. “De overgelegde uitspraken hebben alle betrekking op schadeveroorzakers die ontkenden de schade te hebben veroorzaakt dan wel waarschuwingen in de wind hadden geslagen. Daarvan is in dit geval evenwel geen sprake.” De klager vond het voorts verkeerd, dat verzekeraar geen expert had ingeschakeld om de vloer en de (stalen) naaldhakken te onderzoeken. “Mogelijk verkeerden de naaldhakken niet in goede staat”, opperde hij in zijn klachtbrief. De verzekeraar hierover in zijn verweer: “Geen van de partijen sprak over een eventueel beschadigd zijn van de schoenen. Er was dus geen reden deze te onderzoeken”. De Raad van Toezicht vond de door verzekeraar ingenomen standpunten verdedigbaar en verklaarde de klacht ongegrond. Uitspraak I-95/5

Reageer op dit artikel