nieuws

Met een wielklem in de hand komt Ohra door het ganse land

Archief

Met een wielklem in de hand komt Ohra door het ganse land

Ohra kwam begin deze maand ruimschoots in de landelijke publiciteit. Nu eens niet in verband met fusieperikelen, teakhout-avonturen of sponsorbetrokkenheid bij Vitesse. Neen, het ging over parkeerproblematiek. Want het is natuurlijk niet niks als een bedrijf er toe overgaat personenwagens van eigen medewerkers van wielklemmen te voorzien.
Wat ging hieraan vooraf? Toen Ohra in het najaar van 1997 naar het nieuwe hoofdkantoor in Arnhem-Zuid verhuisde, kende het bedrijf circa 1.200 medewerkers en 700 parkeerplaatsen. Echter, als gevolg van de personeelsgroei (nu 1.300 werknemers) en vooral door de toenemende welvaart kwamen er in rap tempo steeds meer personeelsleden per auto naar het werk.
Gaandeweg waren ’s morgens de parkeervakken vroeger vol en werden de resterende auto’s overal neergezet, zodanig dat veiligheid (bijvoorbeeld door het blokkeren van vluchtwegen en de slechtere bereikbaarheid voor hulpdiensten) in gevaar kwam.
Er ging herhaaldelijk een oproep naar het personeel uit om de auto op een nabijgelegen industrieterrein te zetten. Maar automobilisten in Arnhem-Zuid zijn niet anders dan elders in het land: elke meter lopen is er één te veel. De oproepen sorteerden dus geen effect.
Begin februari volgde een drastische maatregel: wie de auto fout parkeerde, zou worden getracteerd op een wielklem. Deze zou dan ’s avonds tussen 19.00 en 19.30 uur verwijderd kunnen worden.
Meedenkers
Diverse eigenwijze medewerkers zijn inmiddels op zo’n ding getrakteerd; de massa koos vanzelfsprekend eieren voor zijn geld. Omdat elke meter er nog steeds een teveel is, weken de laatkomers niet uit naar het industrieterrein, maar zetten zij hun voertuig neer in de berm van de weg die naar Ohra’s hoofdkantoor voert. Dat werd al snel een doorn in het oog van ingezetenen van een naburige woonwijk. Die maakten foto’s, belden een regionale krant en toen kwamen de poppen aan het dansen.
Kranten, radio en televisie repten van een komend verbod van Ohra voor dichtbij wonende medewerkers (binnen 10 km van het kantoor) om nog langer met de auto te komen. Ze zouden dan desnoods een ‘fiets van de zaak’ kunnen krijgen.
Volgens de nieuwbakken woordvoerder van Ohra, Rik van Zutphen, is het lang nog niet zo ver. “Het is bijvoorbeeld nog onderwerp van overleg met de ondernemingsraad.” Wel heeft de publiciteitsgolf tot allerlei meedenk-reacties geleid. Connexxion wil graag kijken naar oplossingen in de vorm van hogere frequentie van de bus, mogelijk een extra lijn of een shuttle-bus naar het (uitwijk)parkeerterrein van het Gelredome-stadion. Ook is het Bedrijfsfietsenplan van Gazelle nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.
Het Ohra-hoofdkantoor had ruim twee jaar geleden nog helemaal geen weet van ‘blij dat ik rij’.
AssuraMada week later!
Voor wie dit jaar aan AssurMada 2000 hadden willen deelnemen, maar in de periode 8 tot 12 juni niet in de gelegenheid is, is er mogelijk goed nieuws: de zeiltocht naar de Britse oostkust is een week uitgesteld.
“De havenmeester van Lowestoft had over het hoofd gezien dat er gelijktijdig met onze aankomst nog een evenement is, en wel een evenement van veel grotere omvang. Voor ons blijft er niet één plek over. Dus hebben we alles maar een weekje opgeschoven”, aldus Jean van Oosterhout, een van de organisatoren.
Het vertrek is nu bepaald donderdag (namiddag/avond) 15 juni, met terugkeer in de loop van maandag 19 juni.
De initiatiefnemers Aad Remkes (Aon Nederland) en Jean van Oosterhout (Allianz Royal Nederland) hebben organisatorische versterking gekregen in de persoon van Harald van Hengel (Nolte Expertise). Omdat het evenement door de groei een meer professionele en juridisch verantwoorde aanpak vraagt, is begin deze maand de Stichting AssurMada opgericht.
Insurance Sail op 15 april
Op de Loosdrechtse Plassen wordt op zaterdag 15 april, voor het zevende jaar in successie, de branche-zeildag Insurance Sail gehouden.
Dit evenement staat open voor bemanningen (per boot minimaal drie, maximaal vijf mensen) die gerecruteerd zijn uit verzekeringsbedrijven.
In de ochtend is er een kwalificatiewedstrijd, die na de lunch wordt gevolgd door een middagwedstrijd in twee klassen. Om 18.00 uur begint het afsluitende buffet.
In het afgelopen jaar trok Insurance Sail ruim 250 deelnemers. Voor het eerst in de geschiedenis won toen een intermediairsbedrijf: de ploeg van Boudewijn Visser uit Zaandam.
Het inschrijfgeld bedraagt f 75 per deelnemer. Voor meer informatie kan men terecht op de Internetsite www.ottenhome.nl dan wel telefonisch (035-582.33.31) of per fax (035-582.30.72).
Benen op de grond
De meeste mensen hebben bij een academische proefschrift de verwachting saaie kost aan te treffen. De schrijvers ervan weten dat en gebruiken daarom het onderdeel ‘Stellingen’ voor een kleine bijstelling van dat verwachtingspatroon. Zo ook Aegon-fiscalist Herman Kapelle in zijn proefschrift over het fiscale overgangsrecht bij levensverzekeringen.
Kapelle opent met de persoonlijke ontboezeming dat “het schrijven van een proefschrift door een gehuwde promovendus zonder de steun van een begrijpende echtgenote met een meer dan gemiddeld incasseringsvermogen onmogelijk is”. Het rijtje stellingen herbergt verder de algemene nadenker “Ecotax is pas echt effectief indien de opbrengst nihil is”.
Kapelle eindigt met een stelling die zijn – overigens terechte – trotse gevoelens op het behalen van de graad van doctor moet rechtvaardigen: Wie altijd met beide benen op de grond blijft staan, komt geen stap vooruit!
Promovendus Herman Kapelle
www.assurantieclub.nl
Speels surfend over het Internet kom je opmerkelijke zaken tegen, bijvoorbeeld branchepagina’s met wel heel subjectieve overzichten. Zo is het Internet twee startpagina’s rijk die de surfer van alles moeten bieden op het terrein van verzekeringen. De adressen zijn http://verzekeringen.pagina.nl en http://assurantie.pagina.nl. Onder de rubriek assurantieclubs vinden we een opsomming van zes clubs: de Gelderse, de Gooische, de Meierijsche, de Nijmeegse, de Tilburgse en de Utrechtse. Toeval bestaat niet; deze startpagina’s zijn ooit in het leven geroepen door de Stichting Assurantie Cursussen (SAC) en de zes vermelde clubs zijn inderdaad de zes SAC-clubs.
Een volhardend surfer wendt zich tot www.assurantieclubs.nl, een site van de Federatie van Assurantieclubs, en kan daar op regio zoeken naar de assurantieclubs. Het zal niemand verbazen dat hier juist de zes SAC-clubs geen vermelding krijgen.
Misschien kan een onafhankelijk iemand een keer een complete lijst verzorgen: www.assurantieclub.nl is nog vrij! Wie trouwens denkt dat het VB te vinden is onder de naam www.verzekeringsblad.nl, staat ook een verrassing te wachten. Het beeldscherm geeft na de enter-toets namelijk een pagina van werving- en selectiebureau Finale weer. Maar natuurlijk.
Rare jongens, die Israëliers
De Israelitische verzekeraar Migdal, onderdeel van Leumi Insurance Holdings (Generali), lanceert een product dat gebruikers van mobiele telefoons verzekert tegen hersenkanker of andere aandoeningen die het zenuwstelsel kunnen treffen. Hoewel de verzekeraar zich ervan bewust is dat er geen direct verband is tussen straling van mobiele telefoons en dergelijke ziekten, was er wel onderzoek gedaan dat uitwees dat er vraag was naar een dergelijke verzekeringsdekking. De premie zal ongeveer Sh 40 ($9,83) bedragen en dekking bieden tot Sh 100.000 aan medische kosten. (Bron: Insurance Day). = = = = = = = = = vijfde kolom ==== Voor de NVA geen BelastingPlan-, maar BelastingMan 21e eeuw!?

Reageer op dit artikel