nieuws

Met de eenwording van Europa wil het op hypothekengebied nog niet

Archief

zo erg vlotten, ondanks aanzetten tot nieuwe regelgeving die het sluiten van een hypotheek in een land als Polen veel makkelijker moet maken

Toni Moss, Amerikaanse met een Nederlands hypotheekverleden, ijvert al jaren voor meer samenwerking tussen de Europese geldgevers én vindt dat ons land de eigen kwaliteiten als innovatieve hypotheekmarkt sterk onderschat. ‘Nederlandse geldgevers waarderen innovatie in eigen land te weinig’ Moss kwam in 1998 naar Europa, na in de Verenigde Staten onder meer actief te zijn geweest in het waarderen van hypotheekportefeuilles. In ons land ging ze aan de slag als directeur International Business Development bij Bouwfonds en dochter Stater. Daar bracht ze de grote Europese hypotheekmarkten in kaart voor het uitbreiden van de activiteiten van Stater. In 2002 zette Moss Eurocatalyst op, een adviesbedrijf dat zich volledig richt op het stimuleren van grensoverschrijdende hypotheekverstrekking in Europa. Datzelfde jaar vond de eerste Eurocatalyst-bijeenkomst plaats, een soort driedaagse denktank waaraan hypotheekpartijen uit alle delen van Europa een bijdrage leverden. Uniek Moss vindt het vreemd dat de Nederlandse markt over het algemeen veel kijkt naar de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. “De Nederlanders waren op het Europese vasteland de eersten die portefeuilles gingen securitiseren, backofficebedrijven als Stater opzetten en met risicogebaseerde tarieven kwamen. Daarnaast liepen jullie voorop met het opzetten van het BKR als een centraal kredietregistratiesysteem.” Moss somt nog een paar volgens haar unieke kenmerken van de Nederlandse markt op: “De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het beste overheidsgarantieprogramma ter wereld. Verder hebben jullie het best gereguleerde en meest professionele hypotheekadviesnetwerk dat er bestaat. Ik heb tien jaar met de Nederlandse markt te maken gehad en het heeft me altijd verbaasd dat de spelers op deze markt meer geneigd zijn om buitenlandse markten serieuzer te nemen dan innovaties binnen de landsgrenzen.” Volgens Moss denken Nederlandse hypotheekpartijen dat zij het zelf altijd het beste doen of dat partijen buiten de eigen markt de beste zijn. “Ze zijn nooit positief over andere Nederlandse marktpartijen, omdat jaloezie een nationale sport is in jullie land”, zegt ze half grappend. “Dat is niet het belangrijkste probleem, maar toch speelt het een rol.” En als er dan toch over de grenzen gekeken wordt, ziet Moss veel gelijkenissen met Spanje: “Ook daar wordt veel geleend ten opzichte van de woningwaarde en worden veel aflossingsvrije hypotheken gesloten. Spaanse partijen zijn net als de Nederlanders actief in het doorverkopen van portefeuilles om de leningen met hogere risico’s te financieren.” Domino-effect Mede door de ontwikkelingen op de Amerikaanse markt voorziet Moss duidelijke veranderingen in het marktsegment dat als ‘subprime’ wordt aangeduid. “ELQ en Sparck zijn bekend, maar er zijn veel andere partijen die ook subprime-leningen verstrekken. Zij lopen er alleen niet mee te koop. Ik ben er trouwens van overtuigd dat niemand ooit nog de term subprime zal gebruiken om zijn specialisme aan te duiden.” Moss denkt dat termen als ‘krediethypotheek’, ‘BKR-hypotheek’ de overhand zullen krijgen. “In het vakjargon is de term subprime dood. Sterker nog: alle geldgevers in dat marktsegment zijn gedwongen om hun acceptatiecriteria aan te passen in het kader van de wereldwijde herwaardering van risico’s die momenteel aan de orde is. Daar is niets ongewoons aan – het is een zeer reële en adequate reactie op het domino-effect dat in gang is gezet door de hypotheekcrisis in de VS. Maar dit is nog maar het begin; er gaan nog andere dominosteentjes omvallen.” Kortom, de veelbesproken Amerikaanse crisis zou wel degelijk kunnen overwaaien naar ons land: “Wie denkt dat de VS-crisis geen invloed heeft op de Nederlandse markt, heeft geen enkel contact met de werkelijkheid. Dat zijn mensen die op het drooggevallen stuk strand de prachtige zeeschelpen bewonderen, vlak voordat de vloedgolf hen overspoelt. Omdat de hypotheekmarkt is gekoppeld aan de wereldwijde kapitaalmarkt, ontstaan overal liquiditeitsproblemen. Die zullen in het Verenigd Koninkrijk eind volgend jaar hun hoogtepunt bereiken. Soortgelijke problemen verwacht ik ook in Spanje en Ierland.” Eurocatalyst Afgelopen maand vond voor de laatste keer het Eurocatalyst-evenement plaats, dat sinds 2002 vrijwel jaarlijks is georganiseerd. Doelstelling van het meerdaagse congres, dat meer weg had van een massale brainstormbijeenkomst, was om meer eenheid te creëren in de Europese hypotheekmarkt. “Ons doel was nooit het maken van winst, maar het veranderen van de houding in de markt. Kijkend naar de huidige marktontwikkelingen hebben we geconcludeerd dat Eurocatalyst zijn doel heeft bereikt. De spelers op de Europese markt zien nu eindelijk in dat samenwerking noodzakelijk is en dat investeerders in een portefeuille eigenlijk maar een smalle basis vormen voor de bedrijfsvoering. De noodzaak van het goed inrichten van de processen wordt nu wél gevoeld.” Ook omdat het steeds moeilijker werd om de kosten te dekken, stopt het evenement in zijn huidige vorm. “Volgend jaar zijn we onderdeel van een grotere bijeenkomst, als de markt stabieler is en iedereen ervan doordrongen is dat deze branche behoefte heeft aan meer samenwerking en leiderschap op de hoogste niveaus.” Volgens Moss moet de Europese hypotheekmarkt echter eerst een diep dal door voordat verbeteringen in zicht komen. “We hebben nu te maken met de gevolgen van globalisatie. Daar hebben wij de afgelopen vijf jaar steeds op gewezen. Wij hebben ook steeds gezegd dat het Amerikaanse hypotheekmodel compleet herzien moest worden, terwijl vliegtuigen vol Europeanen op studiereis gingen naar de Verenigde Staten. Maar we gaan nu verder met onze kernactiviteit: bedrijfsadvies.” Eurocatalyst wordt daartoe in drie delen gesplitst. Het onderdeel Investments gaat (mee-)investeren in nieuwe bedrijven die zijn gericht op dienstverlenende activiteiten ten behoeve van hypotheekverstrekkers. Daarnaast gaat de tak Global Advisors zich met de eerder genoemde advieswerkzaamheden bezighouden en het onderdeel Events and Media is bezig om EuroHypoteca op te zetten, de opvolger van het Eurocatalyst-evenement. “Dat zal worden ondersteund door diverse organisaties. We rekenen op de deelname van de Nederlanders, want die behoren tot onze meest trouwe bezoekers!” Toni Moss: “Jaloezie lijkt wel een nationale sport in Nederland. Ook onder hypotheekverstrekkers.”

Reageer op dit artikel