nieuws

Mercedes-verzekering zit Stad Rotterdam niet lekker

Archief

Stad Rotterdam is geschrokken van de felle reactie van de NBvA op de introductie van de merkgebonden autoverzekering door Mercedes Benz. “Gezien alle commotie, ware het wellicht beter geweest als wij hier niet aan begonnen waren. Maar ja, er zit bij dit soort beslissingen niet altijd een lid van de raad van bestuur in de buurt”, aldus directeur Victor Goedvolk van Stad Rotterdam, één van de risicodragers.

Volgens de NBvA zetten de intermediairverzekeraars Stad Rotterdam, Elvia en Erasmus met hun deelname aan de Mercedes-verzekering (zie AM 7, pagina 3) de deur open voor verdergaande toetreding tot de verzekeringsmarkt door auto-importeurs. De betreffende Mercedes-verzekering loopt via B&B Assuradeuren in Alkmaar. Onlangs werd in aanvulling op de autopolis voor nieuwe wagens een verzekering geïntroduceerd voor Mercedessen van minimaal drie jaar oud.
“Dit marketinginstrument van Mercedes betekent een rechtstreekse aanval op de autoportefeuille van het provinciale intermediair. De risicodragende verzekeraars mogen daarbij niet vergeten dat de provisie uit de autoportefeuille gemiddeld zo’n 35% uitmaakt van de totale schadeprovisie van het intermediair. (…) Het zou daarom verstandig zijn wanneer de betrokken verzekeraars hun rol in de Mercedes-verzekering zouden heroverwegen”, aldus NBvA-voorzitter Alexander van Voorst Vader tijdens een ontmoetingsdag voor nieuwe NBvA-leden.
Goede hoop
Inmiddels heeft de standsorganisatie contact gehad met de betreffende drie verzekeraars om de bezwaren toe te lichten. Hoewel de drie niets hebben toegezegd, heeft de NBvA goede hoop dat zij zich de kritiek zullen aantrekken.
In een reactie op de verwijten van de NBvA stelt Victor Goedvolk van Stad Rotterdam dat er geen sprake is van dual pricing en dat de voorwaarden nauwelijks afwijken van het eigen SR-product. “Bovendien is het een kortlopend contract dat door ons zonodig binnen één jaar beëindigd kan worden. Tegen die tijd zullen wij het contract nog eens kritisch tegen het licht houden”, belooft Goedvolk, die zich verbaasd heeft over de wijze waarop de NBvA hiermee de publiciteit heeft gezocht. Erasmus en Elvia waren niet voor commentaar bereikbaar.

Reageer op dit artikel