nieuws

Menzis verwacht dit jaar nulresultaat te boeken

Archief

Menzis heeft zijn positie als vierde zorgverzekeraar kunnen consolideren, maar dat zal ertoe leiden dat er over 2006 waarschijnlijk geen winst wordt geboekt. “Voor dit jaar hebben wij gekozen voor een scherpe premiestelling. Er is een grote beweging geweest op de collectieve markt. Beide zaken leiden tot de verwachting dat het resultaat in 2006 naar verwachting rond de nul zal zijn”, zegt het concern in zijn jaarverslag.

De eerste helft van 2006 staat bij Menzis in het teken van de afronding van de introductie van de basisverzekering. In de tweede helft van dit jaar wordt gestreefd naar meer efficiency en een verlaging van de beheerskosten. Naar verwachting zullen de beheerskosten lager zijn dan in 2005, maar zal de echte efficiencyverbetering pas in de jaren 2007 en daarna volgen.
Positie geconsolideerd
Menzis heeft als uitkomst van de invoering van de basisverzekering zijn positie als vierde zorgverzekeraar kunnen behouden. Per 1 mei telde het concern 2.050.000 verzekerden, hetgeen betekent dat er in de maanden maart en april nog 19.000 nieuwe verzekerden konden worden ingeschreven.
Menzis behaalde over 2005 een nettowinst _ 59,2 (116,9) mln.
Dat het resultaat niet verder terugviel, was te danken aan het resultaat van de niet-technische rekening van _ 55,1 mln, want het verzekeringstechnische resultaat daalde tot _ 4,2 (95,2) mln.
Bemiddeling
Uit inkomens- en schadeverzekering werd omzet behaald van _ 5,2 (6,4) mln. Het resultaat steeg tot _ 1,4 (0,1) mln. In de categorie Assurantie & bemiddeling werd vorig jaar een wat kleinere omzet geboekt van _ 1,54 (1,79) mln.
Het negatieve resultaat uit dit segment werd in 2005 teruggebracht tot _ -0,47 (-1,12) mln.
Integratie
Voor Menzis was 2005 een heel spannend jaar. Het ging enerzijds om de integratie van de labels Amicon, Geové, NVS en Nederzorg tot Menzis (‘de menz’) en de ‘ombouw’ van Rijnmond naar Confior als het merk voor het intermediair, maar ook om de voorbereiding op de basisverzekering.
In 2005 kreeg Confior er 318 tussenpersonen bij die de Confior-producten verkopen. Het was een jaar met veel verkeer: Confior verstuurde 3.000 offertes naar werkgevers en nog eens 120.000 offertes naar werknemers van collectiviteiten.
Anderzorg
Voor het internetmerk van Menzis, AnderZorg, was 2005 een goed jaar. “Ons ‘vechtlabel’ kenmerkt zich door een gemiddeld lage schadelast per verzekerde en streeft ernaar om processen zo scherp en eenvoudig mogelijk neer te zetten.” Mede hierdoor kon AnderZorg voor 2005 met een zeer scherpe ziekenfondspremie op de proppen komen. Dit leidde tot 30.000 nieuwe verzekerden, waarmee het totaal aantal in 2005 steeg naar ruim 85.000. Voor 2006 is gekozen voor een premie die zich niet onderscheidt van de (collectieve) markt en dit resulteert in een daling van bijna 12.000 verzekerden.
Verschuiving van individuele naar collectieve verzekerden
In het per saldo licht gestegen verzekerdenbestand van Menzis is het aandeel van de collectief verzekerden gestegen van ongeveer 26% naar ruim 45%. “Dit resultaat is bereikt met een beperkte korting voor collectiviteiten van maximaal 5,1%.” Hierbij heeft het solidariteitsprincipe een belangrijke rol gespeeld. “Immers, de korting aan collectieven moet worden opgebracht door de individueel verzekerden.”
Opstelling werkgevers
Het was vorig jaar onder meer de vraag, hoe de werkgevers zouden reageren op de invoering van de basisverzekering. Op grond van de nieuwe zorgverzekeringswet betalen werkgevers voor elke werknemer een bijdrage van 6,5% over het jaarinkomen (tot _ 30.015). “De meeste werkgevers vinden dat zij hiermee voldoende bijdragen en er is vooralsnog weinig bereidheid om iets extra’s te doen voor werknemers”, stelt Menzis in zijn jaarverslag. Ondanks aanbiedingen voor een zorgcollectiviteit in combinatie met arbodienstverlening en inkomensverzekeringen, sloten de meeste werkgevers toch alleen contracten voor zorg. “Hierin speelt ook mee dat zij de veranderingen bij de jaarovergang al omvangrijk genoeg vinden. Personeelsafdelingen krijgen immers veel veranderingen te verwerken met, naast de Zorgverzekeringswet, onder meer de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).”

Reageer op dit artikel