nieuws

Menzis pleit voor Stichting van de Zorg

Archief

“De gezondheidszorg verdient een Stichting van de Zorg. Dit is een eigen orgaan voor overleg tussen patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars. Hierin kunnen zij in de praktijk vormgeven aan de uitgangspunten van de zorgverzekeringswet”, zegt Menzis-topman Roger van Boxtel.

“Vanuit dit orgaan kan met gezag, gesteund door een breed draagvlak, overlegd worden met overheid en politiek”, vindt Van Boxtel. Hij hield zijn pleidooi in een open brief aan minister Ab Klink van VWS.
Volgens Van Boxtel zou zo’n orgaan het logisch vervolg zijn van de invoering van het nieuwe zorgstelsel en dus van de visie van het kabinet en parlement op de toekomst ervan.
“In die visie is immers het zwaartepunt van beleid verlegd van de overheid naar de driehoek patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars. Deze drie partners moeten voortaan samen vorm geven aan onze gezondheidszorg, met de overheid op gepaste afstand.”
De stichting moet zich volgens Van Boxtel bezighouden met onderwerpen die snel om een oplossing vragen, zoals het budgettair plafond, preventie, toezicht, tekort op de arbeidsmarkt en zorginnovatie.

Reageer op dit artikel