nieuws

Menzis, Agis en Delta Lloyd Zorg vormen nieuwe gigant op ziektekostenmarkt

Archief

De zorgverzekeraars Agis en Menzis fuseren nog dit jaar met de zorgtak van Delta Lloyd Groep. Zo ontstaat een maatschappij met vier miljoen verzekerden. Dat is minder dan Univé/VGZ (ruim 4,2 miljoen), maar ruimschoots meer dan Achmea (3,3 miljoen).

Een vierde grootmacht onder de ziektekostenverzekeraars is de combinatie CZ/OZ, met 2,6 miljoen verzekerden. Daarna valt een groot gat naar spelers als De Friesland (500.000), de beoogde combinatie DSW/Azivo (480.000), ONVZ (450.000) en Zorg en Zekerheid (375.000). Relatief zeer klein zijn de portefeuilles van Fortis (160.000) en Salland (90.000).
Volgens Delta Lloyd-topman Niek Hoek heeft een aantal partijen die minder dan een half miljoen mensen in de boeken hebben staan, geen zelfstandige toekomst. “In onze optiek in elk geval niet. De Friesland heeft nog regionale kracht, maar dat geldt voor enkele andere niet”, daarmee onder meer doelend op de intermediaire verzekeraars ONVZ en Fortis.
Risicodrager
Menzis, Agis en Delta Lloyd Zorg (exclusief de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) hopen hun bedrijven in oktober te kunnen samenvoegen en volgend jaar organisatorisch tot werkelijke integratie te komen. De nieuwe vennootschap, die nog geen naam heeft, gaat als risicodrager fungeren voor alle ziektekostenpolissen. Die worden in de toekomst verkocht onder drie namen, elk behorend bij een apart distributiekanaal: Delta Lloyd (intermediair), Ohra (direct) en ABN Amro (bancair). De nieuwe maatschappij gaat per verkoopkanaal verschillende producten leveren.
In 2007 blijven overigens de huidige labels (Menzis, Confior, Anderzorg) en Agis nog in de lucht, naast die van Delta Lloyd, Ohra en ABN Amro. “We gaan de komende tijd bekijken wat in het najaar de beste gezamenlijke marktstrategie is”, aldus beoogd directievoorzitter Roger van Boxtel (nu Menzis). “Daarvoor moeten we ook nog het oordeel van de NMA afwachten.”
Aandelen
De partijen krijgen alledrie een aandelenbelang in de naamloze vennootschap. “Dat zal ruwweg eenderde per partner zijn”, voorspelt Agis-topman Eelke van de Veen, die lid van de raad van commissarissen wordt.
De aandelen worden verdeeld op basis van inbreng van kapitaal en aantal verzekerden. Die verhouding is nu behoorlijk scheef: Menzis levert 2,05 miljoen verzekerden en _ 518 mln vermogen, Agis 1,23 miljoen en _ 379 mln en Delta Lloyd en Ohra Zorg 0,7 miljoen en _ 293 mln. Delta Lloyd Groep zal een additionele kapitaalinjectie geven om de verhoudingen recht te trekken.
Van Boxtel, nu bestuursvoorzitter van Menzis, ontkent dat zijn maatschappij afstapt van het adagium ‘zonder winstoogmerk’. “We bestemmen het geld straks voor de zorg. Waar we overhouden, keren we uit aan de aandeelhouders, als dank voor hun ingebrachte kapitaal.” Van Boxtel wil een solide, toonaangevende en maatschappelijk betrokken verzekeraar neerzetten, die “het beste product tegen een scherpe prijs” gaat aanbieden. Bundeling van zorginkoop moet dat mogelijk maken.
Belofte
Met het samenvoegen van de ziektekostenverzekeringen met die van de specialisten Agis en Menzis lost Hoek een oude belofte in. “We hebben drie jaar geleden al gesteld dat onze ziektekostenportefeuille voor de lange termijn onvoldoende schaalgrootte had. We waren al langer rijp voor zo’n stap.”
Dat gold nadrukkelijk niet voor Agis, al trachtte bestuursvoorzitter Van der Veen de pers nadrukkelijk anders te doen geloven. “Wij vonden het nodig deze stap te zetten. We zijn door niks gedwongen.” Toch, het verlies eerder dit jaar van ruim 400.000 zorgverzekerden op een bestand van 1,6 miljoen moet als een mokerslag zijn aangekomen in Amersfoort. Van der Veen erkende wel de initiator te zijn geweest voor de gesprekken, die in drie maanden tijd zijn afgerond. “Erg snel”, vond Hoek, die met ABN Amro ooit eens tien jaar lang in gesprek was alvorens tot een joint venture te komen.
Hoek is in de kantlijn content met het gegeven dat zijn Delta Lloyd toegang krijgt tot de klantenbestanden van Agis en Menzis en dat Delta Lloyd het vermogen voor de nieuwe zorgverzekeraar gaat beheren.
Amersfoort
Het hoofdkantoor van de fusiemaatschappij komt in Amersfoort, waar Agis nu zijn hoofdzetel heeft. Het bestaande aantal vestigingen zal worden teruggebracht. Naar verwachting wordt dat vooral voelbaar bij de huidige Menzis-locaties (in Groningen, Enschede, Zwolle, Wageningen en Rotterdam).
“Maar we hechten sterk aan een regionale verankering en willen dichtbij de aanbieders en de verzekerden zitten”, aldus Van Boxtel. Hij gaf daarbij aan dat in elk geval wordt gehecht aan de vestigingen in Groningen en Enschede. Van Boxtel noemde de portefeuille van de fusiepartners complementair aan elkaar: Menzis (Noord en Oost), Agis (Randstad en Midden), Ohra (Midden) en Delta Lloyd (Randstad).
Net als het aantal kantoren zal de werkgelegenheid van momenteel bijna 5.000 volledige arbeidsplaatsen afnemen. “Maar het is te vroeg voor conclusies”, vindt Van Boxtel. “Eind dit jaar is het ondernemingsplan klaar en zal er meer duidelijkheid zijn. Maar bij alle organisaties was al duidelijk dat er banen zouden gaan verdwijnen na de invoering van het basisstelsel.”
Volgens CNV Dienstenbond staan er bij Agis, Menzis en Delta Lloyd Zorg al 1.500 banen op de tocht. Door de fusie zullen er nog eens driehonderd banen extra verloren gaan, denkt de vakbond.
PvdA: ‘Mologgen bedreigend’
Bij monde van Tweede Kamerlid Frank Heemskerk heeft de PvdA gezegd zeer bezorgd te zijn over de voorgenomen fusie. Heemskerk noemt de megafusies – ook verwijzend naar Univé/VGZ – bedreigend voor de keuzevrijheid van verzekerden. “Er dreigen nog maar enkele bureaucratische mologgen over te blijven.” Het gevreesde gevolg daarvan is volgens hem minder keuze en een hogere ziektekostenpremie.
Heemskerk zegt dat zorgverzekeraars vooral regionaal grote monopolies krijgen. “Dat is zeer schadelijk voor de onderhandelingspositie van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. Zeker als dergelijke zorgverzekeraars ook nog grote eigen zorginstellingen en artsen in loondienst hebben.”
Vakbond CNV uit eveneens zijn twijfels. “In plaats van koning dreigt de klant een nummer te worden.”
Roger van Boxtel wuift de bezwaren weg. “In mondiaal of zelfs Europees perspectief is Nederland een punaise. Als je in Londen woont, heb je ook niet veel meer keus dan uit drie zorgverzekeraars. Met vier grote spelers en enkele nichespelers blijft er hier genoeg te kiezen over. Een gebrek aan concurrentie is totaal niet aan de orde. Kijk naar de bankwereld, daar zijn ook maar vijf tot zes grote partijen over. Is daar geen concurrentie meer?”
“een historische stap”.

Reageer op dit artikel