nieuws

Meldkamer registreerde 26.000 niet-opgevraagde pensioenen

Archief

Bij de meldkamer in Amsterdam van niet-opgevraagde pensioenen zijn sinds de start op 1 januari 1995 van het PNOP (Project Niet-Opgevraagde Pensioenen) tot 19 februari 1996 door pensioenuitvoerders ruim 26.000 pensioenen aangemeld.

Dat zijn uitkeringsklare pensioenen die door de rechthebbenden niet zijn opgevraagd binnen drie maanden nadat zij 65 jaar zijn geworden.
In genoemd tijdvak heeft de meldkamer 122 pensioenzoekenden kunnen doorverwijzen naar het betrokken pensioenfonds of de desbetreffende verzekeraar, aangezien hun pensioen bij de meldkamer geregistreerd was.
Er wordt volgens een woordvoerster van het PNOP heel veel gebeld door pensioenzoekenden. “Normaal 50 à 60 maal per dag, maar we kennen piekdagen van 250 telefoontjes”.
Het project van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars is op 1 januari 1995 gestart en is opgezet voor mensen die na 1 januari 1994 65 jaar geworden zijn.
Er bellen volgens de woordvoerster veel mensen voor wie het project niet is opgezet: personen die nog geen 65 jaar zijn en mensen die bijvoorbeeld al 75 jaar oud zijn.
De bellers zijn doorgaans ex-werknemers die in het verleden naar hun mening pensioenrechten hebben opgebouwd in een bedrijf of instelling en de pensioenuitvoerder niet kennen of niet kunnen vinden. Ook als het gezochte pensioen niet geregistreerd is bij de meldkamer, kan deze instelling vaak toch de weg wijzen, bijvoorbeeld wanneer betrokkene zijn ex-werkgever kan noemen of de bedrijfstak waarin hij werkzaam is geweest.
Als de pensioenaanspraak van een beller geregistreerd is bij de meldkamer, wordt hij doorverwezen naar de betrokken pensioenuitvoerder.
De meldkamer kan niet zeggen welk bedrag de gezamenlijke gemelde pensioenen vertegenwoordigen, en kan ook niet vertellen welk percentage bij verzekeraars is ondergebracht. “Het aantal groeit nog steeds, omdat steeds meer pensioenuitvoerders hun bestand aanleveren”.
Het project wordt uitgevoerd bij wijze van proef voor een periode van twee jaren.
De meldkamer van het PNOP is ondergebracht bij PVF Nederland in Amsterdam en is bereikbaar onder telefoonnummer 020-607.47.77.

Reageer op dit artikel