nieuws

Meeùs-personeel houdt vast aan cao-eisen

Archief

De vakbonden hebben vanwege het vastgelopen overleg over een landelijke cao voor Meeùs ledenvergaderingen gehouden op de diverse locaties van de assurantiegroep. De medewerkers vinden dat de bonden moeten vasthouden aan hun oorspronkelijke standpunten.

De vakbonden willen voor de medewerkers een eenmalige loonsverhoging, een extra vakantiedag en een compensatie voor de gestegen ziektekosten. Meeùs wil hiervoor in de plaats een éénmalige vrije dag, die verkocht kan worden. “De leden hebben dat alternatief afgewezen. Ze vinden dat we moeten vasthouden aan ons oorspronkelijke voorstel”, zegt Gerwin van der Lei, die namens De Unie de besprekingen coördineert.
Van der Lei is positief over de bijeenkomsten en de samenwerking met de ondernemingsraad. “Het was voor ons de eerste keer bij Meeùs en dan is het toch de vraag hoe tussenpersonen omgaan met vakorganisaties die eigenlijk nooit over de vloer komen. Dat pakte goed uit: in veel gevallen was de vergaderzaal te klein. Bij een kantoor waar 120 mensen werken, kwam honderd man opdagen.”
Over een sociaal plan en een studie naar kinderopvang zijn de bonden en Meeùs het al wel eens geworden. De volgende onderhandelingsronde laat nog zeker een maand op zich wachten.
Verzekerings-cao
De onderhandelingen over een nieuwe bedrijfstak-cao zullen voorlopig nog niet beginnen. Van der Lei: “We zijn in afwachting van het voorjaarsoverleg. We hebben al overlegd met de verzekeraars, want er liggen zo veel onderwerpen op tafel: kinderopvang, vut, levensloop, prepensioen en noem maar op. We willen daarom eerst een technisch overleg met het Verbond van Verzekeraars om te kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen, zonder dat we daarover al gaan onderhandelen”. Dat overleg zal eind juni plaatsvinden. Van der Lei denkt dat Verbond en vakbonden pas in de herfst zullen aanschuiven voor de eerste échte cao-onderhandelingen. “De Unie zit er dubbel in: de verzekeraars hebben inmiddels prachtige cijfers gepresenteerd, dus ik zie in principe wel aanleiding om structurele verbeteringen af te gaan spreken. Ik verwacht een warm najaar.”

Reageer op dit artikel