nieuws

Meeting Point uitgebreid met Generali

Archief

Het digitale transactieplatform Meeting Point is uitgebreid met verzekeraar Generali. Hiermee komt het aantal aangesloten maatschappijen op negen. Vorige maand sloot assuradeur Turien & Co zich aan op het platform.

De keuze voor Meeting Point is volgens Generali een logische. “Het vloeit voort uit de overtuiging dat ketenintegratie binnen de intermediaire branche uiteindelijk het meest gebaat is bij een uniforme werkwijze voor het intermediair. Intermediairs doen zaken met meerdere maatschappijen. Voor medewerkers van een assurantiekantoor vormen verschillende systemen voor ketenintegratie een belemmering. Binnen Meeting Point vallen de verschillen tussen de systemen weg. De werkwijze is bij elke Meeting-Pointmaatschappij immers gelijk. Daarnaast spelen op langere termijn kostenoverwegingen een rol”, aldus Generali.
Meeting Point noemt de toetreding van Generali een aanwinst voor het platform. “Het is goed voor Meeting Point dat een maatschappij die geldt als een van de voorlopers in e-business en ketenintegratie zich nu achter het concept van Meeting Point schaart.” Het intermediair heeft via het platform de mogelijkheid om offertes te berekenen, aanvragen te doen en mutaties door te voeren voor de ‘Eén-Gezins-Polis’ van Generali. Verder komen alle intermediairs met een administratiepakket van Amedia, Anva, CCS en Online nu in aanmerking voor ketenintegratie met Generali. Tot op heden gold dit alleen voor kantoren met een Amedia-pakket.

Reageer op dit artikel