nieuws

‘Meeste lijfrentekopers hebben pensioentekort’

Archief

Van de mensen die in de afgelopen tweeëneenhalf jaar een lijfrentepolis hebben aangeschaft, zegt ruim driekwart een pensioentekort te hebben.

Dat is gebleken uit een Nipo-enquête in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Het onderzoek ondersteund de lobby van levensverzekeraars voor handhaving van de basisaftrek van lijfrentepremies. In het huidige belastingplan voor de 21ste eeuw is voorzien in afschaffing van lijfrentepremie-aftrek in de eerste tranche.
Uit de Nipo-enquête blijkt verder dat 70% van de lijfrentekopers een inkomen beneden de f 100.000 geniet. Bij 26% ligt dat inkomen zelfs onder de ziekenfondsgrens. “De stelling dat lijfrentepolissen uitsluitend door rijken worden gesloten, is dus tendentieus en onjuist”, aldus het Verbond. Naar het vermogen van de respondenten is niet gevraagd.
Van de door Nipo ondervraagde mensen had 60% geen of een te rooskleurig beeld van zijn pensioentekort.

Reageer op dit artikel