nieuws

Meeste kantoren gaan minder betalen voor klachteninstituut

Archief

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft de aansluitkosten voor het intermediair bekendgemaakt. De bijdrage wordt berpaald door de omvang van het bedrijf in aantallen medewerkers (fte). Leden van een branchevereniging krijgen 15% korting.

Het intermediair dat minder dan vijf fte in dienst heeft, gaat minder betalen dan in 2006 toen de bijdrage _ 109 euro was. Kantoren met één fte betalen _ 65. Tot vijf fte moeten de kantoren _ 100 bijdragen.
Kantoren met een personeelsomvang tot twintig fte betalen eveneens minder dan vorig jaar, namelijk _ 250 tegen _ 273 in 2006. Kantoren tot honderd fte betalen _ 350 en kantoren tot tweehonderd fte moeten _ 650 betalen.
Als uitgangspunt voor de bijdrage geldt het aantal fte’s per 1 januari 2007. Hierbij wordt het aantal deeltijdmedewerkers omgerekend naar voltijd. Intermediairbedrijven zijn verplicht het Kifid een opgave te doen van het totale aantal fte’s in hun bedrijf. Deze opgave wordt gecontroleerd aan de hand van gegevens van de AFM. Financiële dienstverleners die niet bij de intermediaire organisaties zijn aangesloten moeten btw betalen over de jaarbijdrage aan het Kifid, leden van de organisaties hoeven dit niet. In de branche is inmiddels enige commotie ontstaan over deze ongelijkheid.
De bijdrage voor verzekeraars is afhankelijk van het brutopremie-inkomen over 2005. Verder wordt voor iedereen _ 25 aan registratiekosten berekend. Financiële dienstverleners moeten zich vóór 31 maart hebben aangesloten bij het Kifid.

Reageer op dit artikel