nieuws

MeerWaardefonds: in eerste jaar f 38 mln

Archief

De portefeuille van het MeerWaarde Beleggingsfonds, een coproductie van Triodos Bank en Delta Lloyd, groeide in zijn eerste jaar na oprichting naar een omvang van f 38,3 mln.

Het fonds belegt in aandelen (30-60%), obligaties en onderhandse leningen (40-70%) van bedrijven en instellingen, maar is geen ‘groenfonds’ in fiscale zin. Er kan rechtstreeks worden belegd door aankoop van aandelen bij Triodos Bank en girale aankoop via Delta Lloyd Vermogensbeheer en indirect door koppeling met een levensverzekering (Delta Life, Meerkeuze Plan, Bijspijkerpensioen en Pre-Pensioen Plan) van Delta Lloyd.
De beleggingsportefeuille bestaat voor f 28,9 mln uit obligaties, voor f 8 mln uit aandelen, en voor f 1,4 mln uit deposito’s. Het totale beleggingsrendement (mei-december) op basis van intrinsieke waarde bedroeg vorig jaar 1,1% en naar beurswaarde 2,8%.

Reageer op dit artikel