nieuws

Meerjarige contracten zijn – ook – in belang van verzekerden

Archief

In het juninummer van ‘de Beursbengel’ verscheen een artikel van het hoofd van de afdeling Ontwikkeling Opleidingen van de SVV, de heer I. van Velzen, over de 10-jarige contracten zoals wij die met name in de particuliere brandmarkt kennen.

Een in een aantal opzichten verrassende artikel. Uiteraard wekt het verbazing dat een man met een positie in de bedrijfstak als de heer Van Velzen, zich geroepen voelt over een dergelijk onderwerp te publiceren en een scherp standpunt in te nemen. Waarin hij zich afzet tegen meerderjarige contracten, tegen intermediairverzekeraars en assurantietussenpersonen. Een lofzang houdt over de moed van direct-writers om éénjarige contracten te hanteren
In dit kader is het niet doenlijk op alle stellingen die de heer Van Velzen poneert in te gaan. Wel echter willen wij, ter verdediging van de door hem fel aangevallen meerderjarige contracten, de volgende opmerkingen inbrengen:
Meerjarige contracten zijn wel degelijk ook in het voordeel van de verzekerden: zij werken in totaal gezien -ook in het belang van verzekerden- zeker kostenbesparend. Voorts geven zij bij schade, zo blijkt in de praktijk, de verzekerde via zijn intermediair een betere positie ten opzichte van de verzekeraar en er is door alle jaren heen -met miljoenen contracten- nauwelijks gebleken van substantiële bezwaren van verzekerden.
Dit laatste zeker ook omdat de verzekerde bij elke wijziging van voorwaarden en premie het contract kan beëindigen. En omdat, we weten dat allemaal, praktisch geen verzekeraar zijn rechten op contractsduur bij iemand, die echt tussentijds van het contract af wil, met kracht zal executeren.
In zijn artikel steekt de heer Van Velzen de loftrompet voor direct-writers die wel zo moedig zijn om (bijna) uitsluitend 1-jaarscontracten te hanteren. Hij doet het voorkomen of zij dit doen als kampioen van het consumentisme. Dit miskent echter de oorzaak van de 1-jarige (brand)contracten bij vele direct-writers. Zij gebruiken dit immers als een marketinginstrument, om de drempel om zaken met hen te doen, te verlagen.
Het zou leerzaam zijn eens een kijkje te nemen in het land dat kampioen is in korte contractsduren: de Verenigde Staten. Daar kennen -onder meer- de meeste autoverzekeringen een contractstduur van 6 maanden aflopend. De consument zou graag een meerjarig contract hebben, maar de verzekeraars weigeren dit. Omdat zij daardoor als verzekeraar de vrijheid hebben op korte termijn geheel met de autotekening te stoppen.
Ook in het Nederlandse MKB en bedrijfsleven zijn er vele verzekerden die graag een langjarig contract zouden willen sluiten. En ondanks de inspanningen van de bemiddelaar/makelaar lukt dat vaak niet, omdat de verzekeraar zijn handen na één jaar vrij wil houden. Laten we voorkomen dat dit zich ook in de particuliere brandmarkt gaat manifesteren.
De conclusie van de NVA is dan ook, dat meerjarige contracten, ook bijvoorbeeld in de benzinebranche, een goede zaak zijn voor verzekeraars, intermediair én verzekerden. Omdat het efficiënt is en aansluit bij de behoefte aan continuïteit die zo bij het verzekeringsprodukt past.
“Hebben verzekeraars die met tussenpersonen werken zó weinig vertrouwen in de kwaliteit van hun eigen produkt of die van die tussenpersoon dat zij hun klanten langdurig en tegen hun zin willen vasthouden?”, zo vraagt de heer Van Velzen zich bijna vertwijfeld af.
Dit maakt eens te meer duidelijk hoe onjuist het is om theoretische filosofieën los te laten op een praktijk van -ook op dit punt- praktisch honderd procent tevreden verzekerden.
Mr. H. Scheffer, directeur NVA

Reageer op dit artikel