nieuws

Meerderheid kiest een aanvullende zorgverzekering

Archief

De overgrote meerderheid – ongeveer 93% – van de zorgverzekerden heeft een aanvullende ziektekostenverzekering gesloten. In totaal zijn zo’n drie miljoen verzekerden van zorgverzekeraar gewisseld.

Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank en Vektis – het informatie-instituut van de zorgverzekeraars – die minister Hoogervorst heeft gepubliceerd in de zesde voortgangsrapportage over de invoering van de Zorgverzekeringswet.
Uit de rapportage komt tevens naar voren dat 5% van de verzekerden voor een eigen risico heeft gekozen en dat 68% een natura-polis heeft tegen 23% met een restitutiepolis en 9% met een mengvorm. De collectiviteiten maken nu meer dan 40% uit van de totale markt en de gemiddelde collectiviteitskorting bedraagt 6,2%.
No-claim
De minister merkt verder op dat van de 8,2 miljoen verzekerden die in 2005 onder de no-claimregeling in de Ziekenfondswet vielen, 53% een bedrag aan n0-claim heeft teruggekregen. Een inventarisatie van AM leidde eerder al tot hetzelfde percentage (zie AM 9 2006, pag. 7).
Dga
In een debat met de Tweede Kamer heeft de minister toegezegd dat de directeur grootaandeelhouder (dga) vanaf volgend jaar een lagere inkomensafhankelijke bijdrage gaat betalen. Met deze toezegging worden alle zelfstandige ondernemers gelijkgesteld. Op dit moment betalen ondernemers met een eigen BV (de dga’s), net als werknemers, een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5%. Ondernemers zonder eigen BV betalen 4,4%.

Reageer op dit artikel