nieuws

Meerderheid CDK-intermediair voorstander retourprovisie

Archief

Een kwart van het CDK-intermediair (26%) is ‘zeker van plan’ om na de afschaffing van artikel 16 Wabb, retourprovisie aan klanten te gaan geven. Ruim de helft (55%) verwacht hier ‘misschien’ toe over te gaan.

Dit blijkt uit een periodiek onderzoek onder het intermediair dat met de bank samenwerkt. Slechts 19% van het ondervraagde CDK-intermediair zegt dit ‘nooit’ te zullen doen. Uit een recente steekproef van de NVA onder zestig leden, bleek juist dat 96% van de ondervraagden na januari 2000 niet van plan is retourprovisie weg te geven en 4% wel.
Provisiesysteem
Het CDK-intermediair kreeg verder de vraag voorgelegd of het liquiditeitsproblemen voorziet als gevolg van de wijziging van het provisiesysteem voor levensverzekeringen. Opmerkelijk is dat 89% geen problemen bij het eigen kantoor verwacht, maar de bui wel ziet hangen voor collega-tussenpersonen (73%). Als oplossing voor het liquiditeitsprobleem noemt 33% het aanspreken van de eigen reserves en 50% een lening of voorschot van de maatschappij.

Reageer op dit artikel