nieuws

Meerdere claims op titel ‘goedkoopste zorgverzekeraar’

Archief

Met het publiek worden van de tarieven van AnderZorg, Azivo, IZZ en Zorg & Zekerheid zijn de laatste zorgpremies voor 2007 bekend. AnderZorg claimt andermaal de goedkoopste zorgverzekeraar te zijn, maar die claim wordt door anderen betwist.

Het voormalige ziekenfonds Azivo, actief in de regio Den Haag, heeft de jaarpremie voor de basisverzekering vastgesteld op _ 1.179 en de bijbehorende maandpremie is _ 98,25. Azivo kent geen aparte tandartsverzekering die valt onder de aanvullende pakketten. Nieuw in het assortiment is de AV-TopExtra, volgens de verzekeraar een “zeer volledig pakket met uitgebreide dekking en maximale vergoedingen”. De maandpremie bedraagt _ 37,95.
AnderZorg
AnderZorg claimt de goedkoopste te zijn met een maandpremie van _ 88 en met een jaarpremie van _ 1.056. Degenen die de jaarpremie in één keer voldoen, betalen een maandpremie van _ 86,68 en met een eigen risico van _ 500 komt de maandpremie op _ 68.
IZZ
IZZ is de zorgverzekeraar voor medewerkers in de zorgsector en hun gezinsleden. De jaarpremie voor de collectieve zorgverzekering bedraagt _ 1.079, met een maandpremie van _ 89,99. Dat is een prijsstijging van een kleine 5%.
Zorg & Zekerheid
De premie voor de Zorg Zeker Polis bedraagt _ 96,95 per maand en per jaar _ 1.163,40. De maandpremie voor de restitutiepolis komt op _ 100,95.
Komend jaar introduceert de Leidse zorgverzekeraar nieuwe aanvullende pakketten die afgestemd zijn op de eisen van specifieke groepen verzekerden, zoals de AV-Plus voor ouderen en de AV-internet voor de meer internetgeoriënteerde verzekerden. Voor beide pakketten geldt een korting van 10%. Jongeren die recht hebben op studiefinanciering ontvangen 10% korting op het basispakket en de specifiek voor hen ontwikkelde AV-Sure. Ook bestaande klanten kunnen hier gebruik van maken. In totaal biedt de zorgverzekeraar zeven aanvullende pakketten en vanaf de AV-Standaard zijn de verstrekkingen voor tandheelkunde in de aanvullende verzekering opgenomen.
Goedkoopste
Inmiddels claimen ook andere partijen de goedkoopste te zijn. Tussenpersoon Independer biedt voor de eerste 30.000 klanten een jaarpremie van _ 1.025 en doet dit in samenwerking met Ohra.
Vergelijker en tussenpersoon Verzekeringssite biedt de Delta Lloyd Basisverzekering aan voor een maandpremie van _ 86,22. “Hier worden door Delta Lloyd geen voorwaarden aan gesteld, behalve dat het digitaal moet verlopen”, zegt directeur Erik Hordijk. Univé biedt via de Verzekeringssite 9% korting op de basisverzekering aan de eerste 23.000 offerte-aanvragers en nog eens 5% korting op de aanvullende pakketten. Dat is een maandpremie van _ 86. Wordt per jaar betaald, dan komt de premie uit op _ 83,66 (jaarpremie _ 1.004).
United Insurance, een initiatief van intermediairbedrijf Klap-Des Bouvrie & Bredius, biedt eveneens de Delta Lloyd-polis aan voor _ 86,22 en geeft daar bovenop nog eens 20% korting op alle aanvullende verzekeringen.
Zorgpaspoort
De Stichting Keurmerk Zorg noemt de informatie die Independer heeft verstuurd naar consumenten twijfelachtig. “Als Independer echt onafhankelijk is, moet zij melding maken van de beste en goedkoopste zorgverzekering die iedere consument kan verkrijgen via het gratis ZorgPaspoort”, aldus de stichting. Bij de stichting komt de Delta Lloyd ZorgGarantverzekering als beste naar voren op basis van kwaliteit met een jaarpremie van _ 1003,60 en een maandpremie van _ 86,22, dezelfde als bij United Insurance en Verzekeringssite.
KADER
Maatschappij Premie 2007 Premie 2006
AnderZorg _ 1.056 _ 990
Azivo _ 1.179 _ 1.089
IZZ _ 1.079 _ 1.030
Zorg en Zekerheid _ 1.163,40 _ 1.068
TABEL
IN APART DOCUMENT GEZET mv_tabelzorgpremiesaanvuling

Reageer op dit artikel