nieuws

Meer winst voor AXA

Archief

AXA Nederland heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van € 95,8 (79,5) mln. Het brutopremie-inkomen bleef vrijwel gelijk, terwijl het aantal personeelsleden fors terugliep naar 614 (720).

Het brutopremie-inkomen van het levenbedrijf kende een forse groei en kwam uit op € 555 (502) mln. De brutopremies bij het schadebedrijf waren echter minder florissant: € 480 (536) mln. Volgens AXA is deze daling toe te schrijven aan “het beëindigen van de relatie met enkele volmachtbedrijven”. Het zorgbedrijf kende eveneens een lagere brutopremieomzet. Dit schrijft de verzekeraar toe aan “lagere premies als gevolg van het feit dat ons zorgverzekeringsbedrijf zijn contractanten kon laten profiteren van betere verzekeringstechnische resultaten en het niet continueren van enkele grotere ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidscontracten”.
Het schadebedrijf zette voor het eerst sinds jaren weer in een positief resultaat neer. Volgens AXA is dit het gevolg van “betere verzekeringstechnische uitkomsten”. Dit komt vooral tot uitdrukking in lagere schaderatio’s en “vooral een verbetering in de volmachtresultaten”. De winst van het schadebedrijf bedraagt € 1,0 (-4,8) mln. Overigens is het volgens de intermediairverzekeraar “slechts een kleine stap in de goede richting, maar wel een stimulans om verder uit te bouwen aan de rentabiliteit van het schadeverzekeringsbedrijf”.  Ook het zorgbedrijf liet een winstgroei zien en kwam uit op € 38,9 (22,7) mln. Dit is inclusief de verkoop van de ziektekostenportefeuille.

Reageer op dit artikel