nieuws

Meer winst Klaverblad ondanks slechter technisch resultaat

Archief

Klaverblad heeft vorig jaar de nettowinst met 10,5% vergroot tot _ 28,3 (25,6) mln. Het technisch resultaat daalde echter van _ 25,7 mln naar _ 17,9 mln, onder meer door slechtere resultaten in de branches Motorrijtuigen WA en Aansprakelijkheid.

De brutopremieomzet groeide bij Klaverblad met 7,2% tot _ 175,9 mln, waarvan _ 174,0 mln voor eigen rekening. De brutopremies Schade groeiden met 5,5% tot _ 134,2 (127,2) mln; in Leven werd met _ 41,7 (36,8) mln ruim 13% meer brutopremie geboekt.
De mindere resultaten in de motorrijtuigen- en aansprakelijkheidsbranches leidden tot een schadelast voor eigen rekening van _ 86,0 (68,3) mln, een kwart meer dan in 2004. In het levenbedrijf werd voor _ 5,3 (5,6) mln aan uitkeringen gedaan.
Daarnaast wijst Klaverblad naar een aanpassing van de rekenrente van de voorziening voor langlopende periodieke aov-uitkeringen van 4% naar 3% als oorzaak van het gedaalde technisch resultaat. Verder is besloten om de afsluitprovisie op uitvaartkostenpolissen direct ten laste van het resultaat te brengen; voorheen werden deze afgeschreven. Overigens hebben ook de tot _ 68,8 (54,8) mln toegenomen bedrijfskosten een flinke duit in het zakje gedaan.
Het eigen vermogen is, na toevoeging van de nettowinst, gestegen van _ 202 mln naar _ 224 mln. “Het eigen vermogen was ultimo 2005 ruim vijf maal zo groot als de wettelijk vereiste solvabiliteit.” In verband met de nieuwe verslaggevingsregels zijn de cijfers over 2004 aangepast met betrekking tot de verantwoording van beleggingen en pensioenverplichtingen.

Reageer op dit artikel