nieuws

Meer speelruimte molestpolis op til

Archief

Minister Bos (Financiën) vindt het verbod op het verzekeren van molestrisico “onnodig beperkend”

Dit zegt hij in antwoord op Kamervragen over het Defensie Aanvullingsplan dat Burgthuys Adviesgroep aanbiedt met als risicodrager Noordhollandsche van 1816. Bos heeft naar aanleiding van verzoeken uit de markt onderzocht of het huidige verbod nog nodig is. “Het streven is erop gericht een wetsvoorstel in te dienen teneinde het verbod te laten vervallen. Er is al wel sprake van een zich ontwikkelende praktijk die vooruitloopt op de voorgenomen wetgeving. Dit is in het belang van Nederlanders in het buitenland, bijvoorbeeld op missie in Navo- of VN-verband”.

Reageer op dit artikel