nieuws

Meer provisie Rabo uit verzekeringen

Archief

De Rabobanken hebben vorig jaar f 181 mln provisies geïncasseerd uit verzekeringen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 1995 toen f 173 mln werd binnengehaald. In dit bedrag zijn niet meegenomen de provisie-inkomsten van verzekeringen voor Interpolis, een volle dochter van Rabobank Nederland.

Interpolis betaalde vorig jaar f 272 (249) mln uit aan lokale Rabobanken en haar Nevat-tussenpersonen, waarvan f 35 (22) mln uit levensverzekeringen en f 237 (227) mln uit schadeverzekeringen.
Het aantal Rabobanken liep door onder meer fusies terug tot 510 (547). Het aantal kantoren daalde tot 1.854 (1.879).

Reageer op dit artikel