nieuws

Meer pensioenfondsen kiezen voor beschikbare premie

Archief

In 1995 is het aantal pensioenfondsen dat werkt met het (moderne) beschikbare premiestelsel gegroeid van 15 naar 24. Het aantal deelnemers dat hieronder valt, liep evenwel terug.

Dat blijkt uit cijfers van de Verzekeringskamer, die binnenkort worden gepubliceerd in de ‘Pensioenmonitor 1995’. Deze uitgave volgt op een jaarlijks studie van de Verzekeringskamer naar de niet-financiële zaken bij pensioenfondsen.
Bij het zogenoemde beschikbare-premiestelsel is geen sprake van een pensioentoezegging maar van een premietoezegging. De premies, van werkgever en werknemer, worden naar inzicht van de werknemer belegd. Het aldus gespaarde (onzekere) eindkapitaal kan de werknemer op een door hem gewenst moment aanwenden voor aankoop van een oudedagsvoorziening. Dit systeem wordt zowel afzonderlijk als in combinatie met een bestaand pensioensysteem gehanteerd.
Van deze moderne financieringswijze blijken dus meer pensioenfondsen gebruik te maken. Het aantal deelnemers liep echter terug van 12.500 naar 9.000. Dat betekent dat enkele (relatief) grotere ondernemingspensioenfondsen het beschikbare premiestelsel in 1995 weer hebben ingeruild voor een loongerelateerd pensioensysteem, terwijl iets meer kleinere fondsen er voor het eerst gebruik van gingen maken.

Reageer op dit artikel