nieuws

Meer ouderen hebben aanvullend pensioen

Archief

Steeds meer ouderen beschikken, naast hun AOW-uitkering, over een aanvullend pensioen.

Uit CBS-cijfers – op basis van een onderzoek onder 75.000 huishoudens – blijkt dat in 1996 80% van de AOW’ers over een aanvullend pensioen beschikte. In 1990 was dat nog 76%.
Onder alleenstaanden is het aanvullend pensioen minder ingeburgerd: 76% tegen 71% in 1990. Van de (echt)paren geniet echter 87% (83%) een aanvullende pensioenuitkering.
Het aanvullende pensioen is onder de jongere bejaarden vaker aanwezig. Onder de 65- t/m 69-jarigen ligt het percentage op 87%, zeven procent hoger dan in 1990. Onder tachtigjarigen (en ouder) ligt dit percentage op 74% (67%).
De hoogte van het aanvullend pensioen loopt sterk uiteen. Ruim 30% van de huishoudens met een aanvullend pensioen ontving in 1996 minder dan f 400 bruto per maand. Een even grote groep kon beschikken over f 1.500 of meer.

Reageer op dit artikel