nieuws

Meer omzet Postbank in verzekeringen

Archief

De omzet eigen rekening van Postbank Verzekeringen is vorig jaar met 17% toegenomen tot f 525,8 (447,9) mln. De nettowinst van het verzekeringsbedrijf van de bank steeg fors naar f 41,9 (28,7) mln, vooral dankzij de prestaties van het levenbedrijf.

Postbank Leven – in 1998 herverzekeraar geworden van een deel van de Universal Leven-portefeuille (Royal Nederland) – boekte een omzetgroei van ruim 12%. De brutopremie steeg tot f 461,1 (426,7) mln. Deze toename komt volledig voor rekening van de verkoop van premiebetalende levenpolissen: f 375,8 (336,4) mln.
De koopsomproductie nam af tot f 85,3 (90,3 mln), voor aftrek rentestandskorting van f 5,3 (11,8) mln. “De daling van de koopsomproductie wordt door de daling van de rentestand veroorzaakt”, aldus Postbank Leven.
De premie eigen rekening van het levenbedrijf bedroeg f 316,2 (275,8) mln, een stijging van 14,6% (25%). Hiervan bestond f 242 (213) mln uit periodieke premies. Het aandeel van unit-linkedverzekeringen bedroeg f 46,9 mln, oftewel 14,8% (6,6%).
Het technisch resultaat Leven verbeterde tot f 9,1 (-0,8) mln. De nettowinst beliep f 39,5 (28,3) mln.
Schadebedrijf
Postbank Schade boekte een brutopremiestijging van 18,5% tot f 71,7 (60,5) mln, waarvan voor eigen rekening f 66,7 (54,6) mln.
De premie Ongevallen en ziekte steeg onder meer door verdere groei van de reisportefeuille naar f 56,0 (46,6) mln. De premie Motorrijtuigen bleef vrijwel gelijk: f 7,9 mln. Het premievolume van de branches Brand en Overige Varia nam toe tot f 6,2 (4,8) mln, respectievelijk f 1,6 (1,3) mln.
Het totale technische resultaat verbeterde fors tot f 7,3 (-1,6) mln. Aan dit resultaat droegen volgens de Postbank alle branches positief bij, uitgezonderd Motorrijtuigen. Onder meer werd de slecht renderende bromfietstekening eerder dit jaar beëindigd.
De kosten van de Postbank bleven gelijk: f 18,7 mln. De nettowinst ging omhoog naar f 2,4 (0,4) mln.
Bij Postbank Verzekeringen waren vorig jaar 142 (144) medewerkers in dienst, van wie 73 (75) in het levenbedrijf.

Reageer op dit artikel