nieuws

Meer omzet en winst assurantiekantoren

Archief

Assurantiekantoren met rechtspersoonlijkheid hadden in 1998 ruim zes medewerkers en een gemiddelde omzet van ruim f 1 mln (+9%). Dit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van de geregistreerde fiscale aangiften voor de vennootschapsbelasting van deze tussenpersonen.

In 1998 waren er 3.590 (1997: 3.550) assurantiekantoren met een BV of NV als rechtsvorm. Gezamenlijk hadden zij 22.390 (20.200) medewerkers in dienst. Hun provisie-omzet beliep in dat jaar f 3.674 (3.421) mln, een groei van 7,4%. De bedrijfslasten stegen naar f 3.120 (2.878) mln, waarvan f 1.776 (1.669) mln aan personeelskosten. De brutowinst kwam in dat jaar uit op f 0,8 (0,7) mln, een stijging van bijna 23%.
Gehele branche
In 1995 bedroeg de provisie-omzet van alle 11.000 assurantiekantoren ruim f 3,8 mld, waarvan f 1,2 mld voor 7.875 natuurlijke personen, aldus gegevens van de Belastingdienst uit de aangiften voor de Inkomstenbelasting 1995. De bedrijfslasten van het totale intermediair kwamen toen uit op f 3,2 mld, waarvan f 1,7 mld aan personeelskosten. De bedrijfskosten van natuurlijke personen bedroeg f 0,9 mld. De brutowinst van het totale intermediair kwam in 1995 uit op ruim f 0,7 mln, waarvan ruim f 0,3 mln voor natuurlijke personen.
Eenmanszaak
Volgens de berekeningen van het CBS waren er ook in 1998 ruim 11.000 assurantiekantoren met assurantiebemiddeling als hoofdactiviteit. Veruit de grootste groep blijft de populaire eenmanszaak, gevolgd door de besloten vennootschap (BV) en de vennootschap onder firma (VOF). Dit intermediair biedt werk aan ruim 37.500 medewerkers, onder wie meewerkende eigenaren van eenmanszaken en vennootschappen onder firma (VOF). Het kleinbedrijf (minder dan vijf medewerkers) vormt de grootste groep assurantiebemiddelaars.

Reageer op dit artikel