nieuws

Meer nadruk op melding van afsluiten sprinkler

Archief

Het Bureau voor Sprinklerbeveiliging (BvS) vindt het voor de hand liggen dat verzekeringsmaatschappijen meer nadruk gaan leggen op de melding van tijdelijke buitenbedrijfstelling van sprinklerinstallaties door de gebruikers. Verzekeraars zouden dit kunnen doen door de afmeldingsregeling in de polisvoorwaarden op te nemen, aldus het BvS.

Alle eigenaars en gebruikers van sprinklerinstallaties ontvingen onlangs van de BvS de nieuwe aangepaste versie van de buiten-/inbedrijfstellingsregeling van hun automatische blussysteem. De afmeldingsplicht bij buitenbedrijfstelling is daar een belangrijk onderdeel van.
Groot risico
Sprinklerinstallaties dienen zo nu en dan afgesloten te worden wegens werkzaamheden, onderhoud of reparatie aan de installatie zelf of het gesprinklerde gebouw in kwestie. Daarbij ontstaat vaak een groot risico, waarvan betrokken bedrijven zich volgens het BvS vaak niet bewust zijn.
“Een sprinklerinstallatie die buiten bedrijf is gesteld, kan geen water leveren naar de sprinklers zodat een brand zich ongehinderd kan voortplanten. De kans op een totaal verlies is dan wezenlijk aanwezig”, aldus Peter Nafzger van het BvS.
Voorheen moest de gebruiker naast de verzekeraar en de brandweer ook het BvS informeren. Het BvS controleerde de ingediende gegevens en stelde de verzekeraars in staat om bij eventuele problemen navraag te doen over de gemelde buitenbedrijfstelling. In de praktijk wist de gebruike soms niet precies welke maatregelen hij moest nemen. Met het nieuwe regelement is hier verandering in gekomen. Volgens de nieuwe regels dient de gebruiker twee werkdagen voordat de installatie buiten werking wordt gesteld dit te melden aan de assurantiemakelaar/verzekeraar en aan de brandweer. Om de melding te vereenvoudigen, heeft het BvS de gebruikers van speciale, eenvoudig in te vullen faxformulieren voorzien waarbij op de achterzijde de regels vermeld staan. De installatie mag niet buiten bedrijf worden gesteld voordat hiervoor toestemming is verkregen van de genoemde instanties.
Extra maatregelen
Volgens het BvS worden verzekeraars maar zeker ook de brandweer met deze afmeldingsplicht in staat gesteld eventuele extra maatregelen kenbaar te maken. De brandweer zal bij brand de inzet van het aantal bluswagens bovendien kunnen laten afhangen van de verkregen informatie over de al dan niet buiten werking gestelde sprinklerinstallatie.
Behalve de afmeldingsplicht bevat het BvS-regelement een lijst van maatregelen die getroffen moeten worden zodra de afsluitkraan van de sprinkler wordt dichtgedraaid: o.m. een rook-, en lasverbod in de afdelingen zonder parate sprinklerbeveiliging, zonodig een permanente brandwacht bij de afsluitkraan.
Na de beëindiging van de werkzaamheden aan de sprinklerinstallatie, dient de inbedrijfstelling opnieuw gemeld worden aan de brandweer en verzekeraar.

Reageer op dit artikel